Hogeschool van Amsterdam

€ 50.000 subsidie voor onderzoek blessurepreventie ALO-studenten

10 apr 2018 09:35 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Eerstejaarsstudenten van de ALO Amsterdam (HvA) lopen per jaar gemiddeld 2,5 blessures op. Dat is zeven maal hoger dan bij reguliere sporters in Nederland. Geblesseerde studenten kunnen niet (volledig) deelnemen aan sportlessen en lopen daarmee mogelijk achterstanden op. Dit heeft een behoorlijke impact op hun studiesucces. De ALO wil met dit onderzoek het aantal blessures onder eerstejaarsstudenten met 20 procent verlagen.

Het onderzoek van Blessurepreventie ALO bestaat uit het toepassen van fysieke screeningmethoden, een blessuremonitor en persoonlijk trainingsprogramma’s. Bij succesvolle onderzoeksresultaten voert de ALO het trainingsprogramma en het monitoren van studenten structureel door in het eerste jaar en in de minor ZORG-paramedisch.

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

ALO-studenten werken na hun opleiding voornamelijk in het basis en voorgezet onderwijs. Gemiddeld volgen zij per week 11 uur aan sportlessen in 6 verschillende takken van sport (atletiek, bewegen op muziek, klimmen, spelsport, turnen en zelfverdediging). Het belang van blessurepreventie is daarom groot.

Beoordeling toekenningscommissie

De toekenningscommissie ‘Comenius Teaching Fellows’ kende de hoogste waarderingsscore toe aan het onderzoeksproject Blessurepreventie ALO. Zij noemde het onderzoek vernieuwend vanwege de integrale en persoonlijke aanpak. Toelichting commissie: “Uit de subsidieaanvraag komt duidelijk naar voren waar verbetering binnen de ALO nodig is. Daarnaast acht de commissie het project goed ingebed in de praktijk en relevante literatuur.”

Onderzoeksteam

Het onderzoek ‘Blessurepreventie ALO’ is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Codarts Rotterdam en het VU Medisch Centrum. Projectleider is Sander Bliekendaal (HvA). Voor meer informatie: s.bliekendaal@hva.nl