Hogeschool van Amsterdam

VITAMINE, goed voor iedereen

18 dec 2017 15:49 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Het is VITAMINE-meetdag vandaag. In de gang van de B-vleugel van het Dr. Meurerhuis staan twee studenten Voeding en Diëtetiek met een oudere man. Hij heeft zojuist zes minuten op de gang heen en weer gelopen als onderdeel van zijn fysieke test. Op 7 december jl. werd het onderzoeksproject beloond met de publieksprijs tijdens de Research Awards van de HvA. Tijd om eens te onderzoeken wat zij, van VITAMINE, nou zo goed doen!

Negen vierdejaarsstudenten lopen in en rond de onderzoekskamer, in de pauze komt iedereen gezellig aan tafel zitten; aan die prachtige tafel met de plattegrond van Amsterdam Nieuw-West erop. Onderzoeksmapjes, testformulieren en andere lijsten liggen geordend op tafel. Geplakt zelfs, blijkt als ik een stapeltje opzij wil schuiven. “Nee nee, dat ligt op volgorde,” lacht Beyza Dogan (21 en dagcoördinator). “Zonder dagcoördinator wordt het hier een chaos,” zegt Tara Hoshiyar (26, verantwoordelijk voor de cognitieve test). Het gesprek komt op gang en al gauw blijkt dat er flink wat structuur is op deze gezellige, drukke dag.

Meetdag

“Een meetdag ziet er als volgt uit,” vertellen ze in koor en het vult elkaar aardig aan. Esther Duindam (21, verantwoordelijk voor het datamanagement): “De deelnemers komen drie keer in een jaar. Eerst doen we een nulmeting, na zes maanden een tussentijdse meting en na nog eens zes maanden de slotmeting.”

Tara: “De dag start met vier soorten testen voor lichaamssamenstelling (om verschillende weefsels van het lichaam in kaart te brengen, zoals spiermassa) en daarna moeten de deelnemers een half uur pauze hebben. Die gebruiken ze voor het ontbijt. Na het ontbijt doen ze bij mij de cognitieve test.” Melissa de Jong (24, verantwoordelijk voor de fysieke testen) die met de oudere heer in de gang bezig was, vertelt: “In het laatste onderdeel gaan ze fysiek aan de slag; balansoefeningen, uit een stoel opstaan en diverse loopoefeningen.” Rochelle van Es (23, datamanagement): “Iedereen voert zijn eigen testresultaten in, Esther en ik controleren of alles klopt en volledig is. Daarvoor hebben we onze eigen formulieren ontwikkeld.”

Controle- en testgroepen

“De deelnemers zijn verdeeld in drie groepen,” legt Michel Schaap uit (24, hij kijkt zelf naar de eiwitinname en het effect op fysiek functioneren en spierkracht). “Een controlegroep die één keer in de week sport. Een testgroep die één keer in de week sport en daarnaast thuis oefeningen doet met behulp van een tablet. En een testgroep die één keer in de week sport, thuis oefeningen doet met behulp van een tablet én die gecoacht wordt op hun voeding.” “Juist, en die laatste groep wordt door ons gecoacht. Meestal via Skypegesprekken, maar ook tijdens intervisies in de wijk,” vertellen Bobbie en Eva (beiden 23 en voedingscoach in dit project).

Er gebeurt dus veel op zo’n dag, het is inderdaad maar goed dat het proces wordt bewaakt door een coördinator. Daar zijn er twee van, Beyza: “Ik ben eigenlijk meer een dagdictator” en dat wordt door iedereen lachend beaamd, en Gulistan Yilmaz (22): “Ik de softy van ons twee, ik mats iedereen,” en ook dat wordt bevestigd.

Afstuderen

Naast twee of drie meetdagen per week, werken deze studenten - in weer andere koppels - aan een eigen deelonderzoeksvraag binnen VITAMINE waarop ze zullen afstuderen. Hierdoor is de betrokkenheid bij het onderzoek erg hoog. In februari 2018 hopen ze allemaal hun scriptie af te ronden. Ze laten VITAMINE dan los en worden opgevolgd door een nieuwe (vijfde) lichting vierdejaarsstudenten die gaat afstuderen en het project verder begeleidt.

Maar dat was nog niet alles…

Als je denkt dat het plaatje nu compleet is, dan heb je het mis. Naast deze negen Voedingsstudenten zijn er ook nog vier beweegcoaches betrokken die de deelnemers begeleiden bij het sporten. Dat zijn studenten van de opleiding Oefentherapie Mensendieck van de HvA. Het hele team wordt aangestuurd door Jantine van den Helder, promovendus en onderzoeker van het lectoraat Gewichtsmanagement. “Ik begeleid het studententeam, bewaak de regels van het wetenschappelijk onderzoek en houd het overzicht over de gehele gang van zaken.” En dan is er nog Sumit Mehra, promovendus en onderzoeker van lectoraat Digital Life (DMCI). Hij kijkt naar gedragsverandering met ICT en de psychologie daarachter. Tijdens de ontwikkelfase waren er ook studenten Toegepaste Psychologie en ICT betrokken. De dagelijkse logistiek wordt tevens ondersteund door Carliene van Dronkelaar, onderzoeksassistent binnen het lectoraat Gewichtsmanagement. “VITAMINE is een groot onderzoek en het is bijzonder dat we dit op de HvA uit kunnen voeren”.

Kruisbestuiving

In totaal zijn er zes opleidingen van de HvA betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van VITAMINE. Wat een kruisbestuivingen! En dát is nu precies de reden dat dit onderzoek de publieksprijs heeft gewonnen tijdens de Research Awards op 7 december. Ook al liggen er nog geen resultaten, dit onderzoek laat zo’n goede connectie zien tussen onderwijs en onderzoek, dat het nu al een prijs verdient!

Meedoen met VITAMINE?

Er is voor het komende semester (februari-juli 2018 ) nog plek voor studenten Fysiotherapie bij de VITAMINE-studie. Meer informatie kun je opvragen bij Jantine van den Helder.

VITAMINE in het kort:

Het HvA-project VITAMINE (VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad) ontwikkelt een thuistrainingsprogramma als aanvulling op wekelijkse beweeglessen (zoals het landelijke programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)). De training wordt digitaal ondersteund en verrijkt met eiwitrijke voeding om het effect te optimaliseren. Het deel van de effectstudie loopt van maart 2016 tot juli 2018. Er zijn 243 ouderen bij betrokken, allen ouder dan 55 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar.