Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs, verlaat de HvA

20 feb 2020 14:30 | Urban Vitality

Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), verlaat de hogeschool per 1 maart voor de nieuwe functie van Manager Toegepaste Wetenschap (chief science officer) bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Als HvA-brede lector Topsport en Onderwijs heeft Vervoorn de weg vrijgemaakt voor dual careers, de combinatie studie- en sportcarrière voor topsporters. Hiervoor verkreeg hij meerdere Europese subsidies, met als resultaat onder meer richtlijnen voor Europa, waarmee verschillende landen de combinatie studie en topsport kunnen realiseren.

Daarnaast verstevigde Vervoorn het topsportbeleid van de HvA, waardoor de hogeschool binnen het hoger onderwijs vooroploopt als het gaat om studiemogelijkheden voor sporters. Topsporters kunnen hun opleiding aan de HvA flexibel indelen via de Topsport Academie Amsterdam .
“Ik geloof heilig in het feit dat een goede combinatie van sport en onderwijs bijdraagt aan meer succesvolle topsportcarrières en een mooi leven na de sport!”, aldus Vervoorn.

Maatwerk

Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur, onderschrijft de noodzaak van goed topsportbeleid. “Cees heeft op dit punt binnen de HvA en daarbuiten veel werk verzet. Maatwerk en goede begeleiding in de studie hebben vorm gekregen binnen de door Cees opgezette en geleide topsportacademie. Door zijn inzet is de HvA met onze topsportacademie voor kennisinstellingen in Europa een voorbeeld geworden.

Door zijn achtergrond in de topsport en zijn brede netwerk heeft Cees bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van wetenschappelijke inzichten voor topsporters en coaches in Amsterdam. We zijn hem voor zijn bijdragen aan het topsportklimaat binnen de HvA en in Amsterdam bijzonder dankbaar.”

Olympisch zwemmer

Cees Vervoorn houdt zich al zijn hele leven bezig met sport. Als zwemmer deed hij in zijn jongere jaren drie keer mee aan de Olympische Spelen. Hij was een tijdlang nationaal recordhouder op de 100 en 200 meter vrije slag en op de 100 en 200 meter vlinderslag. Hoogtepunt in zijn sportcarrière was de vierde plaats op de 100 meter vlinderslag tijdens de Olympische Spelen van 1980 te Moskou. Later begeleidde hij onder meer de Nationale Zwemploeg op de Olympische Spelen als coach, en de Paralympische Ploeg als chef de mission.

Rollen

Bij de HvA vervulde Vervoorn de afgelopen twintig jaar uiteenlopende rollen, waarin hij telkens werkte aan de verbinding tussen (top)sport en hoger onderwijs. In 1999 startte hij als directeur van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Amsterdam). In deze rol was Vervoorn intensief betrokken bij uitbreiding van het ‘sportdomein’ van de HvA (nu de faculteit Bewegen, Sport en Voeding): in 2002 werd de opleiding Voeding en Diëtetiek toegevoegd, gevolgd door de opleiding Sport, Management en Ondernemen (nu Sportkunde) in 2004. Mijlpaal was de bouw van het nieuwe FBSV-gebouw aan de Dr. Meurerlaan in 2005. Vanaf 2006 werkte Vervoorn als decaan van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding.

In 2010 volgde zijn aanstelling als HvA-brede lector Topsport en Onderwijs. Sinds 2014 is Vervoorn ook directeur van het Amsterdam Institute of Sport Sciences (AISS), een samenwerking tussen kennisinstellingen (HvA, Inholland, VU, UvA, Amsterdam UMC, OLVG, Reade en Topsport Amsterdam) rond de toepassing van praktijkgericht sportonderzoek.

Nieuwe functie

In zijn nieuwe functie wordt Cees verantwoordelijk voor de wetenschappelijke positionering van Kenniscentrum Sport & Bewegen . Hiervoor gaat hij het strategisch netwerk van het Kenniscentrum verstevigen met wetenschappelijke instellingen en andere kennispartners, en vormt hij de “schakel tussen wetenschap en praktijk”.