Hogeschool van Amsterdam

ALO-studenten geven kinderen uit AZC gymles

Pilot van tien gymlessen van start gegaan in Nieuw-West

7 mrt 2019 11:33 | Urban Vitality

De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil de situatie voor kinderen in asielzoekerscentra verbeteren. Daarom geven ALO-studenten nu elke maandag gratis gymles aan de kinderen uit het naburige AZC.

Afgelopen najaar was er veel aandacht voor meer gymles op scholen, want bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Juist daarom is het cruciaal dat óók kinderen uit asielzoekerscentra (AZC’s) voldoende kunnen sporten. Deze kinderen staan onder grote druk. Zo verhuizen ze regelmatig, zijn er soms onveilige situaties in de centra en is er te weinig aandacht voor ontspanning en leuke activiteiten.

Containerwoningen

Enkele tientallen meters achter de ALO, locatie Amsterdam Nieuw-West, is een AZC gehuisvest, nota bene in de oude ALO-gymzaal. Naast het gebouw staan nog enkele rijen gestapelde, grijze containerwoningen die bij het centrum horen. Ook gezinnen wonen in deze containerwoningen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) regelt de bed-brood-en-bad-opvang en de Gemeente Amsterdam organiseert (wekelijkse) sportactiviteiten in samenwerking met andere partijen, zoals voetbal, trampolinespringen en buitenactiviteiten in de zomer. Bovendien gaan alle kinderen naar school waar zij ook gymles krijgen. Desondanks zijn meer sportactiviteiten hard nodig, want de muren van de containerwoning komen al snel op je af.

Gemiste kans

Op het terrein wonen ongeveer 80 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Tot voor kort deed de ALO niets met deze kinderen. Een gemiste kans, dachten Chris van de Kant en Heleen Kerkhoff, ALO-docenten, die regelmatig langs het AZC fietsen. Daarmee was het plan voor de gymlessen (sport & bewegen) geboren.

Na een korte zoektocht vond Kerkhoff vier ALO-studenten uit het vierde jaar die de uitdaging wel aandurfden, gymlessen geven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit het AZC. Een uitdaging was het zeker. Op de eerste maandag van maart raasde een wervelwind van 18 kinderen uit landen als Syrië, Eritrea en Iran door het HvA-gebouw. De kinderen renden zó enthousiast de zaal binnen dat sommigen hun buitenschoenen vergaten uit te trekken. De banken aan de zijkant lieten ze in eerste instantie links liggen. In plaats daarvan stormden ze meteen op de kleurrijke spel- en sportitems af die over de zaal verspreid lagen.

Die spullen lagen daar niet zomaar, want de studenten hadden vooraf een les voorbereid. Voor hun stage op reguliere basisscholen bereiden ze de gymles ook zo voor. Maar de kinderen uit het AZC deden vooral een beroep op het improvisatietalent van de studenten. De kinderen waren heel energiek, het leeftijdsverschil binnen de groep was best groot en de communicatie verliep door de taalbarrière niet vlekkeloos. Een unieke leerervaring, concludeerden de uitgeputte studenten aan het einde van de gymles.

Voorbereiding

In de voorafgaande week bezochten de studenten het AZC al. Daar gaven ze met hulp van filmpjes en tolken aan de ouders en kinderen uitleg de gratis gymles voor de kinderen en de organisatie ervan. Op de vraag wie mee wilde doen, staken alle kinderen meteen hun hand op.

ALO-student Sterre Goemans had de eer om de eerste gymles voor te bereiden. Een roulerende taak. Haar plan: veel variatie en uitdaging. Omdat de studenten niet wisten welk niveau de kinderen qua beweging hadden, koos Sterre voor enkele gym-onderdelen die een beeld van dat niveau geven. Zo konden de kinderen bijvoorbeeld jongleren of met een bal op de muur mikken. Hiermee oefenen ze hun hand-oogcoördinatie. Daarnaast gingen ze nog met houten blokken aan de gang gaan of legden ze een speciaal parcours af waarbij ze over touwen moesten springen. Bovendien werd er gestoeid, gedanst en gezongen.

Complimenten

Na de gymles brachten de studenten de kinderen naar het AZC terug. Als het aan de kinderen ligt dan gaan ze komende les trefbal spelen. De studenten hebben zelf ook ideeën over de volgende gymles. Consequent zijn, twee regels per les en veel complimenten geven. In eerste instantie zal het om tien gymlessen gaan. Daarna vindt een evaluatie plaats. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om de lessen wekelijks te blijven aanbieden.

In 2015 organiseerde de ALO een sportdag voor vluchtelingen. De initiatiefnemers, ALO-studenten Savas Seymen en Leroy Oehlers, waren alle negatieve berichtgeving over vluchtelingen in de media beu. Tientallen vluchtelingen kwamen op het evenement af. De deelnemers waren voornamelijk volwassen mannen, maar ook enkele gezinnen deden mee.

De studenten

Sterre Goemans, Ayo Pater, Mike van Rooijen en Stefan Olijerhoek zijn vierdejaarsstudenten aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, HvA. Momenteel lopen zij stage en schrijven zij hun eindscriptie.

Voor de gymlessen aan de kinderen uit het asielzoekerscentrum krijgen zij studiepunten. Het project vindt plaats onder begeleiding van Heleen Kerkhoff, teamleider propedeuse, docent B&M, studiebegeleider en supervisor.

Heleen Kerkhoff