Hogeschool van Amsterdam

Lezingenreeks Kracht van Sport

De HvA-lectoraten Topsport en Onderwijs en Kracht van Sport organiseren jaarlijks een lezingenreeks waarin experts en ervaringsdeskundigen vanuit verschillende invalshoeken spreken over de kracht van sport in onze maatschappij. Elk jaar staat een ander thema centraal.

2018 - KRACHT VAN SPORTDATA

De Kracht van Sport Lezingenreeks staat in 2018 in het teken van sportdata. Virtual reality, blessurepreventie, smart stadions, machine learning, gepersonaliseerde feedback, data dashboards… met data en data science kan waarschijnlijk meer gedaan worden voor de sportwereld dan we ons realiseren. Niet alleen voor de topsport, maar ook voor breedtesport, sportevenementen en fan experience. Wat gebeurt er al op dit gebied en wat betekent sportdata daadwerkelijk voor de dagelijkse sportpraktijk?

2017 - KRACHT VAN SPORT IN DE WIJK 

In de lezingreeks Kracht van Sport van 2017 gaan experts op zoek naar manieren waarop welzijnswerkers, zorgverleners en professionals sport gezamenlijk als middel kunnen inzetten om de leefkwaliteit van wijkbewoners te verhogen. Thema’s: Mensen met een beperking, kwetsbare jongeren, migranten en vluchtelingen, mensen met psychische problemen en senioren en ouderen. 

​2016 - KRACHT VAN AANGEPASTE SPORT 

In de lezingenreeks Kracht van Aangepaste Sport van 2016 spraken experts en ervaringsdeskundigen over de mogelijkheden en de kracht van sport voor mensen met een beperking. Thema’s: sporten met niet-aangeboren hersenletsel, gedragsstoornissen, een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, een visuele beperking en een auditieve beperking. 

2015 - KRACHT VAN SPORT: DE VERBINDING 

In samenwerking met netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen zochten deskundigen in de lezingenreeks van 2015 naar de verbindende kracht van sport op regionaal en grootstedelijk niveau. Thema’s: Sport als driver voor grootstedelijke vernieuwing, sport en innovatie, sport in de (Schilders)wijk, sport en integriteit en de waarde van persoonlijke bevlogenheid en out of the box denken. 

2014 - KRACHT VAN SPORT OVER DE GRENS 

Tijdens de lezingenreeks Kracht van Sport over de Grens in 2014 bespraken deskundigen hoe andere landen de kracht van sport ervaren en gebruiken en wat Nederland hiervan kan leren. Thema’s: sport en onderwijs (Amerika), de bereidheid tot het binnenhalen van grote sportevenementen (Qatar), sport en gezondheid (Finland), sportinclusief denken (Engeland) en de ontwikkeling van topsport (Australië).

2013 - KRACHT VAN SPORT 

De eerste lezingenreeks Kracht van Sport in 2013 had als doel het kwantificeren, concretiseren en uitdiepen van de impact van sport. Thema’s: sociaaleconomische kracht van sport, maatschappelijke kracht van sport, gezonde kracht van sport, vernieuwende kracht van sport en kracht van topsport. 

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 juni 2019