Hogeschool van Amsterdam

LEZINGENREEKS 2013: DE KRACHT VAN SPORT

Wat is de kracht van sport? Is de kracht van sport een containerbegrip waarmee we alle maatschappelijke problemen kunnen oplossen? Is de kracht van sport te kwantificeren? In de vijfdelige lezingenreeks Kracht van Sport van 2013 stond de kracht van sport in Nederland in alle facetten centraal.

In de lezingenreeks van 2013 vertelden experts vanuit vijf verschillende invalshoeken over de kracht van sport met als doel het kwantificeren, concretiseren en uitdiepen van de kracht van sport.

THEMA’S LEZINGEN

Sociaaleconomische kracht van sport

Paul Schnabel – voormalig directeur Sociaal Planbureau
Bekijk de opening van de lezingenreeks door Louise Gunning en Eric van der Burg.

Maatschappelijke kracht van sport

Maarten van Bottenburg – hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht
Bekijk hier de gehele lezing.

Gezonde kracht van sport

Willem van Mechelen – hoogleraar Bedrijfs- en Sportgeneeskunde en hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Medisch Centrum Amsterdam
Bekijk hier de gehele lezing.

Vernieuwende kracht van sport

Peter Beek – decaan Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Bekijk hier de gehele lezing.

Kracht van topsport

Charles van Commenée – voormalig technisch directeur NOC*NSF en Hoofdcoach Atletiek van Groot-Brittannië 

ORGANISATOREN

Het lectoraat Kracht van Sport (Hogeschool Inholland/Hogeschool van Amsterdam) en het lectoraat Topsport en Onderwijs (Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam) organiseren jaarlijks samen de lezingenreeks Kracht van Sport.

ONDERWIJS

Parallel aan de lezingenreeks volgden 25 studenten extra masterclasses waarin zij in groepsverband antwoord probeerden te geven op de vraag ‘Wat is de kracht van sport?’ Bekijk de film, lees het rapport of download de brochure.

CONTACT

Meer weten of vragen over de lezingenreeks Kracht van Sport? Neem contact op met Vera Dekkers via v.t.dekkers@hva.nl of tel: 06-21157295.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 10 februari 2017