Hogeschool van Amsterdam

Urban Analytics

Het lectoraat Urban Analytics onderzoekt hoe uiteenlopende partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen in hun data door de inzet van Data Science-technieken, waaronder data-analyse, algoritmes en business analytics. Deze worden toegepast met als doel het realiseren van een duurzame, inclusieve en niet in de laatste plaats meer leefbare stad.

Het lectoraat is een samenwerking tussen de faculteiten Techniek, Digitale Media & Creatieve Industrie en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Deze samenwerking maakt de toepassing van Data Science-technieken op vele vlakken van de grootstedelijke uitdagingen mogelijk: van gericht meten tot data-analyse, visualisatie en de ontwikkeling van applicaties.

Projecten Urban Analytics

Urban Analytics koppelt praktijkgericht data-onderzoek aan fundamenteel onderzoek. Diverse projecten, waaronder beeldherkenning van taxi’s, groen in de stad, voorspellen van volle afvalcontainers en het helpen van sociale ondernemers bij het meten van impact, zijn hiervan een illustratie.

Data Studio en big data

Naast onderzoeksgroep is Urban Analytics oprichter en ontwikkelaar van de Data Studio, een omgeving waarin onderzoekers en studenten samenwerken met bedrijven en overheden. Hier worden data, mensen en kennis uit de instituten in meet-ups bij elkaar gebracht en wordt samengewerkt in projecten op het gebied van big data.

Urban Analytics is een van de lectoraten binnen de onderzoeksgroep Urban Technology van de Faculteit Techniek én een van de acht lectoraten die samen het Kenniscentrum Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam vormen.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 8 november 2019

dhr.  P.C. Bons (Pieter)

Hoofddocent Urban Analytics

Tel: 0628504480
p.c.bons@hva.nl
Bekijk profiel