Een Veilige Haven als Springplank

Eindrapportage van een Onderzoek naar Buurtcirkels in Amsterdam

Verslag

In de zomer van 2017 zijn twee Amsterdamse zorgaanbieders, HVO-Querido en Cordaan, van start gegaan met het opzetten van Buurtcirkels in Amsterdam, in samenwerking met de Rotterdamse zorgaanbieder Pameijer, die het concept in Nederland ontwikkelde. Het recept van Buurtcirkels is relatief simpel. Een groep mensen met een psychiatrische, psychosociale of verstandelijke beperking die in eenzelfde buurt wonen, spreekt regelmatig met elkaar af, onder begeleiding van een professionele coach van een zorgorganisatie en een vrijwilliger uit de buurt. Het samenkomen is niet alleen gericht op met elkaar in contact komen, maar ook nadrukkelijk op gezamenlijk nieuwe relaties en contacten met de buurt aangaan. De Buurtcirkel heeft een dubbele doelstelling: het stimuleren van sociale integratie, om zo de kwaliteit van leven te verbeteren en professionele inzet te verminderen.

In samenwerking met Cordaan en HVO-Querido heeft de Hogeschool van Amsterdam anderhalf jaar een actieonderzoek uitgevoerd naar (de ontwikkeling van) Buurtcirkels. Hieruit blijkt onder andere dat het niet eenvoudig is om een directe invloed van Buurtcirkel op de kwaliteit van leven van deelnemers aan te tonen. Zowel de deelnemers, als hun individuele begeleiders en de coaches geven echter wel aan dat de participatie in Buurtcirkels positieve ervaringen en veranderingen teweeg lijkt te brengen. Buurtcirkels zijn aantrekkelijk, actueel en ‘anders’, op ontwikkeling en tegelijkertijd naar buiten gericht.

Referentie de Lange, M., van Wijk, E., & Huber, M. (2019). Een Veilige Haven als Springplank: Eindrapportage van een Onderzoek naar Buurtcirkels in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Urban Governance 15 december 2019