Hogeschool van Amsterdam

Webinars Burgerinitiatieven, Gemeenten en Financiering deel 2

Evenement

Voor de realisatie van een burgerinitiatief is bijna altijd geld nodig. En veel initiatieven vragen dan ook subsidie aan bij de gemeente, doen een aanvraag bij een fonds of zamelen zelf geld in via crowdfunding. Maar wat voor invloed heeft de manier waarop een initiatief wordt gefinancierd op de duurzaamheid, onafhankelijkheid en uiteindelijk het succes? We beantwoorden en bespreken die vragen in twee webinars: op 25 juni en 2 juli.

In de webinars presenteren we de inzichten van twee jaar onderzoek naar de rol van subsidie, crowdfunding, en de ondersteuning van gebiedsprofessionals bij het realiseren van maatschappelijke initiatieven. Centraal staat de vraag hoe er bij het steunen van initiatieven meer kan worden gestuurd op het realiseren van maatschappelijke waarde, in plaats van op het voldoen aan procesmatige voorwaarden.

Webinar 1: Invloed financiering op maatschappelijke waarde van initiatieven
25 juni 15.30-16.30 via https://us02web.zoom.us/j/85157727522

In het eerste webinar (25 juni) presenteert Jelle van Aanholt (HvA) de resultaten van ons onderzoek naar het effect van crowdfunding op het ondersteunen van initiatieven door gebiedsprofessionals. Zorgt een andere manier van financieren ook voor een andere manier van denken over maatschappelijke waarde? Erzsi de Haan (RUG) en Vinitha Siebers (VU) reageren.

Webinar 2: In beleid en financiering sturen op maatschappelijke waarde
2 juli 15.30-16.30 via https://us02web.zoom.us/j/83799351294

In de tweede sessie (2 juli) vertalen we de analyse uit het eerste webinar naar de praktijk. Hoe kun je beleidswaarden vertalen naar beleid, ondersteuningsprogramma's en financieringsinstrumenten voor initiatieven? En hoe zorg je dat je de beoogde doelen bereikt én meetbaar maakt? We blikken vooruit op de toekomst van meer democratische financiering van burgerinitiatief met instrumenten als buurtbudgetten, right to challenge en civic crowdfunding.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Rotterdam in samenwerking met Voor je Buurt en GoodUp en de gemeenten Apeldoorn, Utrecht, Leiden, Haarlemmermeer en Venlo. Financiering voor dit onderzoeksproject komt van Sia RAAK.

Gepubliceerd door  Urban Governance 15 juni 2020