Hogeschool van Amsterdam

CMR adviseert ICTS over communicatie bij storingen

7 jun 2019 11:31 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft de afdeling ICTS, eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons ICT-ysteem, van ongevraagd advies voorzien. Aanleiding waren de recente mail- en netwerkstoringen.

Over de storingen kreeg de CMR veel vragen binnen. Meest voorkomende vraag was daarbij wat er precies aan de hand was. Dat onderwerp heeft de CMR al eens eerder besproken met ICTS. Eind maart brachten we namelijk een geslaagd werkbezoek aan de afdeling ICTS. Beide partijen waren het toen eens dat de communicatie met de gebruikers kon verbeteren, en op welke manier.

Om het belang van verbeterde communicatie te onderstrepen heeft de CMR daarom een ongevraagd advies verstuurd aan de afdeling ICTS.

Pushberichten

Eén aanbeveling is om op de HvA-app de mogelijkheid aan te bieden om desgewenst pushberichten te ontvangen over recente storingen en aankomende werkzaamheden.

Externe storingssite

De tweede aanbeveling is het opzetten van een externe storingssite, waarop in geval van storing ieder uur een update geplaatst wordt. Wij hebben vernomen dat ICTS inmiddels werkt aan een externe storingssite. De CMR juicht deze stap van ICTS toe.