Werken aan dragend vermogen

Position Paper derde fase Wmo-werkplaats metropoolregio Amsterdam

Verslag

Met de decentralisaties in het sociaal domein wil de overheid ruimte maken voor meer zelfredzaamheid in de samenleving. De gedachte achter de participatiesamenleving is dat als de overheid zich terugtrekt, de civil society deze ruimte zal opvullen. Of dat echt zo werkt, is nog nauwelijks door onderzoek gestaafd.

Referentie Veldboer, L., Botman, S., & Desain, L. (2015). Werken aan dragend vermogen: Position Paper derde fase Wmo-werkplaats metropoolregio Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 januari 2015