Menselijk en sociaal kapitaal

Hoofdstuk

Dit lemma zoomt in op menselijk en sociaal kapitaal. Het start met een analyse van de ontstaansgeschiedenis van deze begrippen. Vervolgens gaat het over de betekenis van menselijk en sociaal kapitaal voor de praktijk van nabij sociaal werk. Het hoofdstuk sluit af met een reflectie op de uitdagingen voor nabij sociaal werk vanuit deze concepten

Referentie Verharen, L., & Rözer, J. (2022). Menselijk en sociaal kapitaal. In L. Veldboer, R. Engbersen, E. Hooghiemstra, J. Jansen, L. Koeter, L. Repetur, J. Rözer, & A. Sprinkhuizen (Eds.), Lexicon nabij sociaal werk (pp. 38-43). Movisie.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2022

Publicatiedatum

okt 2022

Auteur(s)

Lisbeth Verharen

Publicaties:

Research database