Eindrapportage project verwijsstroom huisartsen

de samenwerking en ondersteuning van huisartsen en het gebiedsteam 1.Hoorn

Verslag

Met het project ‘Verwijsstroom huisartsen’ tracht de gemeente Hoorn de samenwerking op het gebied van jeugdproblematiek tussen huisartsen en het sociaal domein te vergroten. Hiervoor heeft de gemeente vanuit de gebiedsteams van 1.Hoorn vaste contactpersonen aangesteld die de samenwerking moeten verbeteren, een factsheet ontwikkeld en de aansluiting op ZorgDomein gerealiseerd zodat huisartsen eenvoudig (digitaal) naar het gebiedsteam kunnen verwijzen. Met de praktijkondersteuners jeugd (POH-J) van Vicino zijn daarnaast afspraken gemaakt om de samenwerking te versterken, inclusief een route voor overdracht. Daarnaast heeft de gemeente vanuit het gebiedsteam een orthopedagoog en een GZ-psycholoog in een huisartsenpraktijk geplaatst. Dit alles heeft tot doel om effectieve, passende, snelle, toegankelijke en duurzamere zorg in te zetten voor gezinnen en jeugdigen.

Om het project te evalueren is gebruik gemaakt van een mixed-method benadering. Daarvoor hebben we onder andere effectencalculatorsessies gehouden en surveys onder huisartsen, POH-J en jeugd- en gezinswerkers van het gebiedsteam geanalyseerd.
De uitkomsten van de verschillende methoden zijn afzonderlijk gepubliceerd. In deze overkoepelende rapportage verbinden wij de uitkomsten en combineren deze met inzichten uit de literatuur. Wij sluiten vervolgens af met een algemene conclusie en aanbevelingen.

Referentie Rözer, J. J., Kemmeren, C. A. A., & de Lange, M. M. (2022). Eindrapportage project verwijsstroom huisartsen: de samenwerking en ondersteuning van huisartsen en het gebiedsteam 1.Hoorn. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2022