Een portret van Linda Steensma: projectmanager bij welzijnsorganisatie 1.Hoorn

Verslag

In deze serie werpen wij een blik op de dagelijkse activiteiten van diverse professionals met wie wij vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving samenwerken. Hiervoor ‘schaduwen’ wij hen een dag lang bij hun werkzaamheden.

In deze rapportage staan de werkzaamheden van Linda Steensma centraal. Zij is als projectmanager werkzaam bij 1.Hoorn.

1.Hoorn is de organisatie van de gemeente Hoorn waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rondom zorg en ondersteuning. Te denken valt aan vragen over opvoeding, zelfstandig wonen en inkomen en schulden. Linda stuurt de professionals van 1.Hoorn aan en koopt zorg voor de gemeente in. Daarnaast spreekt ze de professionals in het veld en heeft ze nog geregeld contact met cliënten. Linda is dus iemand uit de praktijk met managementtaken.

Referentie Rözer, J. J. (2022). Een portret van Linda Steensma: projectmanager bij welzijnsorganisatie 1.Hoorn. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database