Een portret van Lenny Bijker: programmamedewerker ontwikkelbuurten en buurtbudgetten bij !WOON

Anders

In deze serie werpen wij een blik op de dagelijkse activiteiten van diverse zorgverleners met wie wij vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving samenwerkt. Hiervoor worden zij tijdens hun werkzaamheden 'geschaduwd' en gefotografeerd.

In deze rapportage staan de werkzaamheden van Lenny Bijker centraal. Zij is werkzaam als Programmamedewerker ontwikkelbuurten en buurtbudgetten Zuidoost bij !WOON Amsterdam.

De werkzaamheden van Lenny kunnen misschien nog wel het beste worden getypeerd als een revival van de opbouwwerker: ze ondersteunt de initiatieven van buurtbewoners om hun buurt te verbeteren. De gemeente Amsterdam omarmt initiatieven van buurtbewoners, onder andere met buurtbudgetten. Met deze participatie heeft de gemeente van onderop goud in handen, gezien de geweldige energie die bij buurtbewoners geproefd wordt.

Referentie Rözer, J. J. (2022, Mar 21). Een portret van Lenny Bijker: programmamedewerker ontwikkelbuurten en buurtbudgetten bij !WOON. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 maart 2022

Publicatiedatum

mrt 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database