Een portret van Annelijn de Ligt: Centrale zorgverlener ‘gezond opgroeien’

Anders

In deze nieuwe serie werpen wij een blik op de dagelijkse activiteiten van diverse zorgverleners met wie wij vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving samenwerken. Hiervoor zullen wij hen een dag ‘schaduwen’, een veelgebruikte onderzoeksmethodiek om inzicht te krijgen in de beroepspraktijk. Het biedt zicht op hun werkzaamheden en laat ook de mogelijkheden en onmogelijkheden zien van ‘shadowing’ en fotograferen bij het onderzoek binnen het sociaal domein.

Als eerste in deze serie staan de werkzaamheden van Annelijn de Ligt centraal. Zij werkt als ‘regionaal projectleider’ en als ‘centrale zorgverlener’ bij GGD Zaanstreek Waterland.

Voor professionals is Annelijn de Ligt het aanspreekpunt voor vragen of verwijzing rondom overgewicht, terwijl zij samen met gezinnen actieplannen opstelt en het zorgproces coördineert. Met haar werken wij samen in het kader van het ‘gezond opgroeien’ project.

Referentie Rözer, J. J. (2021, Oct 14). Een portret van Annelijn de Ligt: Centrale zorgverlener ‘gezond opgroeien’. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 oktober 2021