Afstand nemen van nabijheid

humor en stil verzet van sociaal werkers

Hoofdstuk

humor en stil verzet van sociaal werkers

Referentie Hoijtink, M. (2018). Afstand nemen van nabijheid: humor en stil verzet van sociaal werkers. In F. Bredewold, J. W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens, & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt (pp. 157-185). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek). Van Gennep. https://www.instituutgak.nl/wp-content/uploads/2018/10/Verhuizing-van-de-verzorgingsstaat.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018