Blauwdruk GeDIK-project voor voedselbankklanten Amsterdam Zuidoost

Verslag

Sinds 2016 voert de gemeente Amsterdam in stadsdeel Zuidoost een programma uit voor armoedebestrijding, genaamd GeDIK (gebiedsgericht, doelgroepgericht, integraal, klein). Dit programma omvat verschillende projecten die ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen.

Elk project is tijdelijk van aard en gericht op een specifieke doelgroep. Gemeente Amsterdam en de coördinator van het GeDIK-programma hebben aan het lectoraat Armoede
Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gevraagd om voor enkele van deze projecten de
projectbeschrijving op papier te zetten.

In deze blauwdruk is de werkwijze met betrekking tot het GeDIK-project voor klanten van de
voedselbank uitgeschreven.
De informatie is afkomstig uit interviews met de GeDIK-coördinator en de
ketenregisseur van het project voor werkende minima en uit documenten met betrekking tot de GeDIKaanpak. Die laatste betreffen de ‘Voortgangsrapportage Armoedebestrijdingsaanpak GeDIK’ (2017) en
‘GeDIK-aanpak voedselbank in stadsdeel Zuidoost’ (2018).

Referentie Cuijpers, N., Lucas, P., Desain, L., & van Geuns, R. (2020). Blauwdruk GeDIK-project voor voedselbankklanten Amsterdam Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
1 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)

Nicole Cuijpers
Roeland van Geuns

Publicaties:

Research database