Energie in de wijk

Project

Het betrekken van bewoners bij de lokale energietransitie is cruciaal aangezien er veel achter de voordeur en in de wijk moet gebeuren. Tot nu toe zijn bewoners vaak sceptisch, bijvoorbeeld over de kosten. En als ze al participeren botsen hun verlangens en wensen regelmatig met uitvoeringskaders van gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven. Met een cross-disciplinair consortium van hogescholen, universiteiten en praktijkpartners onderzoeken we mechanismen om participatie en uitvoering beter te verbinden. Dit onderzoek wordt gefinancierd met een RAAK-PRO-subsidie.

Het consortium richt zich specifiek op de vraag hoe participatieprofessionals van gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven deze bewonersparticipatie binnen hun eigen complexe organisaties kunnen verknopen aan besluitvorming en uitvoering.

Hier botsten wensen van bewoners vaak met allerlei andere technische, financiële en bestuurlijke uitgangspunten waardoor ondoorzichtige interne afwegingen ontstaan. Het is noodzakelijk dat verschillende soorten professionals, bijvoorbeeld met een meer technische, sociale of financiële achtergrond, beter met burgers en met elkaar tot besluiten komen.

“De omslag naar duurzame bronnen voor verwarmen en koken in onze woningen is één van de grote uitdagingen van onze generatie. Professionals pakken dit nu vaak grootschalig en met veel nadruk op techniek aan. In dit project onderzoeken we hoe bewoners en hun wensen en leefwerelden meer centraal kunnen staan. Dit is cruciaal om deze omslag te bereiken", zegt lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken Stan Majoor.

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd met een RAAK-PRO-subsidie van regieorgaan SIA.

Onderzoeksvraag:

Gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven hebben professionals die veel bewonerscontacten hebben. Hoe interacteren en handelen zij met hun collega’s die vooral intern werken en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de warmetransitie?

De aanpak:

 • Verdiepingslijn met etnografische casestudies naar lokale energietransities in Amersfoort en Amsterdam, via veldwerk bij gemeentelijke organisaties.
 • Ontwikkelingslijn: een intergemeentelijke Community of Practice waarin de lessen uit de verdiepingslijn gedeeld en vergeleken worden met inzichten uit de praktijken van de andere deelnemende organisaties.
 • Impactstrategie praktijk: ontwikkeling toolkit Participatie voor de lokale energietransitie
 • Impactstrategie onderwijs: opzetten en uitvoeren van een cross-disciplinair/ cross-hogeschool afstudeeratelier over de wijkgerichte energietransitie.
Stan Majoor - Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

De lokale warmtetransitie gaat over technische vraagstukken, de relatie tussen burger en overheid, over veel geld en over impact tot achter de voordeur. De Community of Practice biedt een gemeenschap van herkenning en steun voor professionals die voor dezelfde complexe taak staan.

Lees verder

Betrokken lectoraten

Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (Hogeschool van Amsterdam)
Nieuwe Energie in de Stad (Hogeschool Utrecht)

Partners:

 • Hogeschool Utrecht
 • Tilburg University
 • Universiteit van Amsterdam
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Heusden
 • Gemeente Tilburg
 • Vattenfall
 • Over Morgen
 • Woningcorporatie Stadgenoot
 • Stroomversnelling
 • Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht werken

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 27 juni 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 aug 2026