JUST PREPARE

Een onderzoek naar de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie

Project

In kansarme wijken zien we een mismatch tussen de renovatie van slecht geïsoleerde huizen en de energiepraktijken van bewoners. Hierdoor staat een effectieve en rechtvaardige energietransitie in deze wijken onder druk. In JUST PREPARE doet een consortium van onderzoekers, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoek naar de mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. NWO heeft hen hier een subsidie voor toegekend.

JUST PREPARE staat voor ‘Putting REsident Practices And REsidential areas at the center of a JUST and effective energy transition in underprivileged neighbourhoods’.

Het consortium doet vier jaar lang onderzoek naar de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie. Hierin zetten zij zich specifiek in voor een effectieve en rechtvaardige energietransitie in kansarme wijken. Naast de eerdergenoemde mismatch zien we hier ook een kloof tussen de bewoners en de actoren die de energietransitie moeten uitvoeren.

"Een goede match maken tussen de technische mogelijkheden en deze energiepraktijk is hierin noodzakelijk. Vandaar dat dit een interdisciplinair project is."

Renée Heller – Lector Energie en Innovatie

De aanpak

In vier gemeenten vergaart het consortium, samen met woningbouwcorporaties, bewoners en andere relevante actoren, kennis in zogenaamde Living Labs. Op basis van deze kennis worden oplossingen ontwikkeld. De opgedane inzichten worden vervolgens breed gedeeld in een Learning Lab met andere gemeenten en betrokkenen.

“In de Living Labs gaan we op zoek naar oplossingen in de complexiteit van het echte leven. We nemen het perspectief van bewoners en onderzoeken de diversiteit van hun energiepraktijken. En dat aspect wordt het uitgangspunt voor de wijkaanpak in kansarme wijken. Ook is ons doel dat bewoners veel meer betrokken raken bij en profiteren van de energietransitie in hun wijk. Dat is cruciaal voor het draagvlak.”

Stan Majoor – Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Consortium

JUST PREPARE wordt geleid door John Grin en Imrat Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn lectoren Stan Majoor (Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken) en Renée Heller (Energie & Innovatie) betrokken als aanvragers en onderzoekers, en is het een samenwerking tussen de HvA Centres of Expertise Rechtvaardige Stad en City Net Zero.

Naast UvA en HvA nemen aan dit consortium de volgende kennisinstellingen deel:
- Radboud Universiteit;
- TU Delft;
- Technische Universiteit Eindhoven;
- Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

Ook zijn in het project ruim 40 praktijkpartners als (mede)financierende partners betrokken, zoals provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties, energiebedrijven en adviseurs.

NWO-subsidie

JUST PREPARE ontving een NWO subsidie binnen het programma ‘Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging ’.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 aug 2026