Morele vragen in de juridische beroepspraktijk

#3 Morele moed en tegenwicht

Evenement

Sinds de toeslagenaffaire is iedereen bekend met de problemen die kunnen ontstaan bij het beoordelen van individuele gevallen binnen een groter juridisch systeem. Welke morele vragen roept dit op en hoe ga je daar mee om? Aan de hand van interviewfragmenten met juriste Sandra Palmen en schrijver en publicist Thomas Huttinga gaat Arnt Mein hierover in gesprek. Dat doet hij samen met kunstenaars van The Turn Club.

Lex Bohlmeijer van De Correspondent interviewde zes professionals uit het sociaaljuridische domein, waaronder Sandra Palmen, bekend vanwege haar advies in de toeslagenaffaire waarin ze vroegtijdig onrecht signaleerde. Deze interviews vormen de basis voor een debatreeks die georganiseerd wordt door het lectoraat Legal Management (Hogeschool van Amsterdam) en The Turn Club , een community voor het benaderen van maatschappelijke vraagstukken met een kunstenaars-mindset.

Frisse blik

In een reeks van drie sessies gaat Arnt Mein, lector aan de Hogeschool van Amsterdam, aan de hand van fragmenten uit de interviews, in gesprek met kgunstenaars en andere ‘experts van buiten’ om op die manier met een frisse blik deze problematiek te benaderen. Hoe kunnen we een doorbraak realiseren?

Morele moed en tegenwicht

In deze derde lezing uit de reeks gaat het over het opbrengen van morele moed en het bieden van tegenwicht. Met:

  • Thomas Huttinga, schrijver en publicist (eerder werkzaam bij de Immigratie en Naturalisatiedienst)
  • Allard Medema, Kunstenaar bij The Turn Club en autonoom ontwerper bij Circus Andersom
  • Marjolein Zwakman, Kunstenaar bij de Turn Club en als kunstenaar/onderzoeker betrokken bij het lectoraat Designing the Future aan de Fontys Academy for the Creative Economy en het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool
  • Sandra Palmen, strategisch adviseur ministerie van Financiën en Raadsheer-plaatsvervanger (aanwezig onder voorbehoud)
  • Arnt Mein, Lector Legal Management, Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Hogeschool van Amsterdam

Locatie & tijd

Het is van 16.00 - 17.30 uur met een aansluitende borrel.
Locatie: Badhuistheater, Boerhaaveplein 28 Amsterdam

Drie debatten

Dit debat is onderdeel van een reeks van 3:

  1. De gemeentelijke bezwaarpraktijk, 29 juni, 16.00 – 17.30
  2. De sociale zekerheidswetten, 10 juli, 16.00 – 17.30
  3. Morele moed, 11 december, 16.00 - 17.30
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 december 2023

Datum

Startdatum 11 dec 2023

Tijd

16:00 - 17:30 uur

Contact

Marjolein Zwakman
Thomas Huttinga
Allard Medema
Sandra Palmen (ovb)