Capaciteit Elektrisch Laden op Locatie – Het EVEC-Model 2.0

Verdere ontwikkeling van het EVEC-model

Verslag

Voor logistieke bedrijven en fleetowners betekent de omschakeling naar elektrisch rijden een aanzienlijke extra capaciteit om de voertuigen op te laden. Om inzichtelijk te maken hoeveel ruimte er nog is op een locatie om elektrische voertuigen op te laden binnen het gecontracteerde vermogen en het aansluitvermogen, is in 2018 door de Hogeschool van Amsterdam het EVEC model ontwikkeld (EVEC: Electric Vehicle Expansion Calculator), met als case het bedrijf Deudekom. Vervolgens kwamen de vragen om het model uit te breiden met de mogelijkheid van zonnepanelen en een vaste elektriciteitsopslag. Deze toevoegingen zijn onder het project Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën (NDSL) gedaan. Om het model nog wat flexibeler te maken is het ook uitgebreid met laadpatronen.

Referentie Warmerdam, J. (2019). Capaciteit Elektrisch Laden op Locatie – Het EVEC-Model 2.0: Verdere ontwikkeling van het EVEC-model. (1.2 ed.) Urban Technology / Faculteit Techniek. https://www.hva.nl/akmi/search?q=CAPACITEIT%20ELEKTRISCH%20LADEN%20OP%20LOCATIE%20%E2%80%93%20HET%20EVEC-MODEL%202.0
Gepubliceerd door  Urban Technology 17 januari 2019