Greening the Cloud

Project

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van clouddiensten. Het toenemend gebruik van dergelijke diensten betekent een stijgend energiegebruik binnen de ICT. Onder de cloudservice providers, (bedrijven die via internet bijvoorbeeld rekencapaciteit en opslag aanbieden), bedraagt het energiegebruik circa 1/3 van de totale bedrijfskosten. Het aantal datacenters is de afgelopen jaren sterk gegroeid als ook het energiegebruik ervan. Binnen cloudservice providers is er momenteel nog weinig kennis om software energiezuiniger te maken.

Om inzicht te krijgen in het energiegebruik van clouddiensten en cloudapplicaties, is er op 1 september 2014 het project genaamd "Greening the Cloud" gestart, waarin het energiegebruik van deze diensten wordt onderzocht. Om dit tweejarige onderzoek uit te voeren, heeft de HvA een RAAK-MKB subsidie ontvangen. Aan het "Greening the Cloud" onderzoek nemen, naast enkele grote ICT brancheverenigingen, 10 MKB bedrijven deel die onderzoek laten doen naar het energiegebruik van hun diensten. In het onderzoek moet d.m.v. het uitvoeren van specifiek opgezette relevante casestudies voor deze bedrijven, inzicht worden verkregen in het energiegebruik.

Software Energy Footprint Lab

Voor het uitvoeren van deze casestudies wordt gebruik gemaakt van het Software Energy Footprint Lab (SEFLab), waarin d.m.v. sensoren nauwkeurig het stroomgebruik van hardware componenten kan worden gemeten. De uit de case studies verkregen resultaten zullen worden geanalyseerd en uiteindelijk moet dit resulteren in een ‘toolkit’ van richtlijnen en ontwerpstrategieën voor cloudservice providers, een multiserver meetplatform voor MKB bedrijven en studenten, een gestroomlijnd testprotocol en een model voor het energiegebruik van een cloud.

Verder worden er binnen dit project periodieke bijeenkomsten voor de betrokken partijen gehouden, waarin o.a. tussentijdse resultaten worden geëvalueerd en de voortgang van het project wordt besproken.

Contact

Voor meer informatie over Greening the Cloud kunt u contact opnemen met Robert van den Hoed, Lector Energie en Innovatie binnen Urban Technology: r.van.den.hoed@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 9 november 2018

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact

Robert van den Hoed