CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Het lectoraat Constructieve Veiligheid onderzoekt welke duurzame constructiematerialen en productietechnieken kunnen bijdragen aan de bouw van veilige gebouwen en infrastructurele werken als bruggen en kademuren.

Wat is constructieve veiligheid?

Constructieve veiligheid is bouwen waarbij de veiligheid van de mens en zijn omgeving voorop staat. Er is een enorme technologische vooruitgang in de bouw, maar constructieve veiligheid krijgt daarbij nog niet altijd de aandacht die nodig is. Denk maar aan de instorting van een parkeergarage in Eindhoven en het dak van het AZ-stadion. Hoe waarborg je de veiligheid van de bewoners van een gebouw of de gebruikers van een brug? Wij onderzoeken en ontwerpen oplossingen.

Het lectoraat Constructieve Veiligheid is een gezamenlijk initiatief van de HvA en de nationale brancheverenigingen Betonvereniging en Bouwen met Staal. Het lectoraat maakt het fundamentele onderzoek van technische universiteiten naar duurzame constructiematerialen en productietechnieken praktisch toepasbaar. Lector Constructieve Veiligheid Michiel Horikx: “Ondanks de enorme technologische vooruitgang lijkt constructieve veiligheid steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk om de veiligheid van onze gebouwen te blijven borgen. Een fundamenteel begrip van krachtswerking in combinatie met een integrale probleemaanpak, waar we binnen het lectoraat aan werken, biedt deze mogelijkheid.”

Meerjarig onderzoek

Binnen het lectoraat werken verschillende afstudeerders aan een stapeling van kennis door in meerjarige onderzoeksprogramma’s voort te bouwen op elkaars onderzoek. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat actuele lesstof en zet het in op professionalisering van docenten zodat onderzoek en onderwijs elkaar versterken.

Vervangingsvraag kademuur

Een belangrijk onderwerp van onderzoek binnen het lectoraat betreft de vervangingsvraag van tweehonderd kilometer kademuur in Amsterdam. Een groot deel van de kademuren is in slechte staat. Ze zakken scheef en brokkelen af. Hierdoor komt de veiligheid in het geding. In samenwerking met de beroepsgerichte masteropleidingen doen onderzoekers en studenten onderzoek naar mogelijke oplossingen.

Over onderzoeksprogramma Urban Technology

Het lectoraat valt onder het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Faculteit Techniek. Dit programma onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor stedelijke uitdagingen, samen met partners uit de praktijk op de thema’s mobiliteit, de gebouwde stad, de circulaire stad en energie.

Gepubliceerd door  Urban Technology 1 november 2022

  dr. ir. M.P. Horikx (Michiel)

Lector Constructieve Veiligheid

Tel: 0620540215
m.p.horikx@hva.nl
Bekijk profiel