Hogeschool van Amsterdam

Circulair ontwerpen en ondernemen

Een circulaire stad is een stad zonder afval, waarin materialen eindeloos worden (her)gebruikt. Door anders te ontwerpen, produceren en ondernemen kunnen we stedelijke reststromen omzetten in waardevolle toepassingen en dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie.

Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen richt zich door middel van praktijkgericht onderzoek op het ontwikkelen van circulaire ontwerp- en businessstrategieën, specifiek gericht op hergebruik en recycling van restmaterialen. Door daarbij onderzoek te doen naar de inzet van geavanceerde digitale productie processen (bijvoorbeeld 3D-printing en industriële robotica) stimuleren we lokaal hergebruik van afgedankte stedelijke materialen in waardevolle producten en systemen. 

Samen met bedrijven, publieke organisaties, kennisinstellingen en studenten werken we aan een reeks projecten waarin we de toepassingsmogelijkheden onderzoeken voor reststromen zoals kunststof, textiel en hout en bijvoorbeeld voor decentrale verwerking van organisch afval. Het onderzoek richt zich hierbij niet alleen op de concrete toepassing, maar ook op de circulaire business modellen en cross-sectorale samenwerkingsverbanden die daarvoor nodig zijn. De hiermee ontwikkelde kennis wordt vertaald naar tools en methoden voor ontwerpers, ondernemers en business developers.
 
Inge Oskam geeft als lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen (voorheen Technisch Innoveren en Ondernemen) leiding aan de onderzoeksgroep van ca. 20 (docent-)onderzoekers, promovendi, projectleiders en student-assistenten. Marta Male-Alemany is als hoofddocent Digitaal Produceren binnen de bachelor of Engineering verantwoordelijk voor het onderzoek naar Digitaal Produceren en het bijbehorende Robotic lab. Het lectoraat draagt bij aan de challenge Circulaire Stad van het Urban Technology onderzoeksprogramma en aan de Smart City Academy. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 25 februari 2019

mw.  Ir. I.F. Oskam (Inge)

Lector Circulair ontwerpen en ondernemen

Tel: 0620616089
i.f.oskam@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  dr. M. Malé-Alemany (Marta)

Hoofddocent en onderzoeker Digitaal Produceren

Tel: 0621155101
m.male-alemany@hva.nl
Bekijk profiel