HvA-taximonitor

HvA-taximonitor helpt de gemeente om de verschoning van de Amsterdamse taxi's te volgen
Gepost op: 20 mei 2020 | Urban Technology

Van 2016 tot eind 2019 deed de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar het elektrificeren van Amsterdamse taxi’s. Als afsluiting van dit onderzoek presenteren we hier de belangrijkste resultaten. Het doel is om het onderzoek meer bekendheid te geven onder de Amsterdamse taxichauffeurs.

Achtergrond van het onderzoek

In het convenant ‘Schone taxi’s voor Amsterdam’ sprak de gemeente in 2016 met de Toegelaten Taxiorganisaties (TTO’s) af om gezamenlijk te werken aan schoner taxivervoer met als doel om eind 2025 alleen nog met uitstootvrije taxi’s te rijden. De gemeente faciliteerde die overgang door voorrangsregelingen voor schone taxi’s in te stellen op de taxistandplaatsen bij Centraal Station en Leidseplein en door te zorgen voor voldoende snelladers voor elektrische taxi’s in de stad. Daarnaast waren er aanschafsubsidies en werden oude dieseltaxi’s geweerd door het instellen van een milieuzone.

Bij de taxistandplaatsen bij Centraal Station en Leidseplein plaatste de gemeente slagbomen met scanners. Met de gegevens die beschikbaar kwamen ontwierp HvA een taximonitor. Hiermee analyseerde HvA de effecten van de gemeentelijke taximaatregelen. Doordat de meetgegevens wekelijks werden aangevuld konden veranderingen van die effecten in de tijd worden gevolgd.

Hoeveel schone taxi’s zijn er bijgekomen in Amsterdam?

Eind 2015 waren er circa 200 elektrische taxi’s bekend bij de gemeente en werd een voorrangsregeling voor schone taxi’s (elektrisch en biogas) op de taxistandplaats bij Centraal Station van kracht. De regeling hield in dat elke vierde taxi in de wachtrij een schone taxi was. Halverwege 2017 werd die regeling aangescherpt naar één (schone taxi) op drie en vanaf januari 2018 mochten alleen nog maar schone taxi’s de taxistandplaats op. In de figuur is te zien dat er op dat moment al een flinke groei van schone taxi’s gaande was. Blijkbaar anticipeerden de taxibedrijven op de maatregelen. De groei bleef en begin 2020 waren er ruim 1600 schone TTO-taxi’s (elektrisch en groengas).

Zijn er op de uitgaansavonden genoeg schone taxi’s voor taxistandplaats Leidseplein?

Handmatige tellingen in 2017 op de avonden en nachten van donderdag, vrijdag en zaterdag lieten zien dat er op piekmomenten wel tot 160 taxi’s per uur nodig waren op taxistandplaats Leidseplein. De vraag was of er voldoende schone taxi’s beschikbaar zouden zijn om aan de vervoersvraag te voldoen. Vanaf januari 2018 nam de gemeente de maatregel om alleen nog schone taxi’s op de taxistandplaats toe te staan met uitzondering van een periode in de nacht. Dan mochten ook diesels de taxistandplaats op. Vanaf begin 2018 werden de aantallen taxi’s gemonitord.

In de eerste week van 2018 was de voorrangsregeling nog niet van kracht. Duidelijk is te zien dat het merendeel van de taxi’s diesels zijn.

In week 2 is de regeling van kracht en mogen diesels alleen nog na middernacht rijden. Te zien is dat ook voor middernacht diesels zich meldden bij de slagboom, maar die werden niet toegelaten. Na middernacht reed nog een flink aandeel diesels op Leidseplein.

In week 15 werd de regeling aangescherpt en mochten diesels pas vanaf 03:00 uur de taxistandplaats op. Te zien is dat ten opzichte van het begin van het jaar het aandeel schone taxi’s steeg en het aandeel diesels daalde.

In week 30 werden geen diesels meer toegelaten op taxistandplaats Leidseplein.

Door met de taximonitor het aandeel schone taxi’s en diesels te volgen werd duidelijk dat er meer schone taxi’s naar taxistandplaats Leidseplein begonnen te komen en dat die ook het vervoer op piekmomenten konden leveren.

Zijn er voldoende snelladers in de stad om elektrische taxi’s snel op te laden?

Hogeschool van Amsterdam beheert een database met alle laadtransacties op publieke laadpunten in Amsterdam. Ook de snelladers binnen de gemeente maken daar deel van uit. Najaar 2017 werd duidelijk dat het erg druk werd op de snelladers. Een van de vragen was welk deel van de laadtransacties afkomstig was van taxi’s.

Op de taxistandplaats van Centraal Station staan ook snelladers. Hiervan kunnen alleen taxi’s gebruik maken omdat alleen taxi’s toegang hebben tot die taxistandplaats. Met dit gegeven kon worden bepaald welke, geanonimiseerde, laadtransacties in ieder geval van taxi’s afkomstig zijn en welke waarschijnlijk niet. Onderstaande figuur bevestigde de sterke groei van het aantal snellaadsessies vanaf eind 2017. Ook is duidelijk dat tenminste tweederde van die laadsessies afkomstig was van taxi’s.

Met de laadtransactiegegevens in de HvA- database werd kwantitatief duidelijk dat de taxisector behoefte had aan meer snelladers in Amsterdam. Inmiddels zijn er meer snelladers bijgeplaatst en er zullen er nog meer volgen.

Conclusie

De beschikbaarheid van data van de scanners op de taxistandplaatsen en de laadtransactiegegevens van de snelladers in Amsterdam maakte het voor de Hogeschool van Amsterdam mogelijk om de effecten van de taximaatregelen van de Gemeente Amsterdam te analyseren. Dat was goed voor de gemeente: hiermee kreeg zij een betrouwbare terugkoppeling van de maatregelen in handen. Omdat de data wekelijks werd ververst kon zij ook de maatregelen aanpassen op basis van actuele kennis. Het was ook goed voor de taxisector omdat de analyses duidelijk maakten dat meer snelladers voor elektrische taxi’s nodig waren. En die werden en worden geplaatst.

Meer informatie over dit taxionderzoek is te vinden in ‘E-Mobility. Getting smart with data’. Informatie over laadsessies op publieke laadpunten staat op www.evdata.nl.