Wie dit begrijpt is gek!

kansrijke schoolloopbanen door passend mondeling taalaanbod

Web

Het magazine kan worden geraadpleegd als interactief document. Veel studenten hebben moeite met de taal die in het hbo wordt gebruikt. Er zijn aanwijzingen dat dit kan leiden tot achterstanden of zelfs uitval, met name onder studenten die de eerste in hun familie zijn die studeren, die uit het mbo instromen, en studenten met een migratieachtergrond. Tegelijk vormen hoorcolleges een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod en is er nog weinig bekend over de rol die de mondelinge taal in colleges speelt in het studiesucces van studenten.

Het digitale magazine bevat een beschrijving van een verkennend onderzoek en een Handreiking die is gebaseerd op dit onderzoek. Met het onderzoek is in kaart gebracht in hoeverre studenten moeite hebben met het mondeling academisch taalaanbod van docenten in colleges, welke factoren van invloed zijn op het al dan niet begrijpen (door studenten) van het mondeling academisch taalaanbod in colleges (van docenten), en hoe docenten in hun mondelinge taalaanbod in colleges rekening kunnen houden met de taalvaardigheid van studenten.

De Handreiking geeft docenten inzicht in:

  1. Hoe mondeling academisch taalaanbod eruit ziet in colleges aan eerstejaarsstudenten en welk effect dit kan hebben op studenten;
  2. Hun eigen taalgebruik en hoe zij hierover denken
  3. Hoe ze hun colleges kunnen aanpassen om studenten te leren deze taal te begrijpen. Dit materiaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt in coachings- of scholingstrajecten van hbo-docenten.
Referentie van Diepen, M., & van Eerd, B. (2019). Wie dit begrijpt is gek! kansrijke schoolloopbanen door passend mondeling taalaanbod. Web publication or website, Hogeschool van Amsterdam. https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/etalage/taaladvies/wie-dit-begrijpt-versie-2022.ppsx
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 november 2019

Publicatiedatum

nov 2019

Publicaties:

Research database