Hoe kan de Inspectie bijdragen aan schoolontwikkeling?

Verschuivingen in de rol van leraren, schoolleiders en Inspecteurs

Artikel

Onderwijsvernieuwing en het afleggen van verantwoording kunnen elkaar in de weg zitten, maar daar waar ze samengaan gebeuren mooie dingen. Een aantal studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn gaan kijken bij scholen waar een vruchtbare samenwerking is ontstaan tussen school en de Onderwijsinspectie.

In de komende nummers maken zij daarvan schoolportretten. In dit artikel leiden Marco Snoek (HvA) en Daniëlla Nicolaes (Onderwijsinspectie) de serie artikelen in.
Daarin geven zij aan dat leraren en inspecteurs eigenlijk natuurlijke partners zouden moeten zijn in de drang om beter onderwijs voor leerlingen te realiseren. Dat vraagt wel dat beide partijen een gedeelde taal ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs gaan hanteren en dat leraren explicieter worden in wat zij verstaan onder kwaliteit van onderwijs.

Het artikel is gebaseerd om de uitkomsten van een Europese werkconferentie. U kunt hier het artikel downloaden.

Referentie Snoek, M., & Nicolaes, D. (2018). Hoe kan de Inspectie bijdragen aan schoolontwikkeling? Verschuivingen in de rol van leraren, schoolleiders en Inspecteurs. Van 12 tot 18, 28(2), 40-41.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2018

Publicatiedatum

feb 2018

Auteur(s)

Daniëlla Nicolaes

Research database