Hogeschool van Amsterdam

SALEVO: Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs

In opdracht

Recente onderzoeken tonen aan dat er niet zelden een gat bestaat tussen de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het niveau van de teksten die zij voor hun zaakvakken moeten lezen (Hacquebord e.a., 2004; Land, 2009). Hoewel middelbare scholieren over het algemeen voldoende in staat zijn om een tekst technisch te lezen en oppervlakkig te begrijpen, komen zij vaak niet tot een optimaal begrip van de inhoud. Hun docenten blijken zich niet altijd voldoende bewust te zijn van deze tekstbegripsproblemen met als gevolg dat remediëring uitblijft. Dit is betreurenswaardig aangezien uit onderzoek veel bekend is over effectief begrijpend leesonderwijs.

Referentie Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2015). SALEVO: Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. Universiteit van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Niki Moeken
Folkert Kuiken

Publicaties:

Research database