Hogeschool van Amsterdam

De opbrengsten van het taalonderwijs

verslag schooljaar 2011-2012

In opdracht

Het project Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West brengt de taalvaardigheid van leerlingen op vo-scholen in Amsterdam-West in kaart met behulp van een tekstbegripstoets (Diatekst) en een woordenschattoets (Diawoord). Beide toetsen worden aan het begin en het eind van het schooljaar bij de leerlingen afgenomen. In dit project worden kenmerken van de deelnemende scholen, hun docenten en leerlingen als ook de interventies die de scholen uitvoeren in verband gebracht met de taalvaardigheid van de leerlingen. De opbrengsten van het onderzoek worden aan de scholen gepresenteerd en leiden tot aanbevelingen voor de scholen op het gebied van taalonderwijs en taalbeleid. Het project streeft ernaar de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West te vergroten door verbetering van het taalonderwijs en het taalbeleid op de scholen. Taalvaardigheid is geen doel op zich, maar een middel dat het mogelijk maakt om de vakinhoud van de verschillende vakken beter te begrijpen. Het vergroten van de taalvaardigheid leidt tot beter begrip van de vakken en daarmee tot betere schoolprestaties.

Referentie Welie, C. (2013). De opbrengsten van het taalonderwijs: verslag schooljaar 2011-2012. Universiteit van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)


Publicaties:

Research database