Hogeschool van Amsterdam

Betere en gemotiveerdere lezers in het voortgezet onderwijs.

een onderzoek naar leesonderwijs in de lessen Nederlands

Artikel

Hoe verhoog je de taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs en hoe hun motivatie om te leren en te lezen? Verschillende praktijken zijn effectief gebleken. Toch vertonen de lessen Nederlands nog weinig kenmerken van die praktijken, zo bleek uit onderzoek van Camille Welie. Er valt volgens hem met name winst te behalen door leerlingen samen te laten lezen terwijl ze leesstrategieën oefenen. Het komend schooljaar zullen de effecten van samen lezen door hem worden onderzocht, dit in het kader van het project GLOVO (Gedifferentieerd LeesOnderwijs in het VO).

Referentie Welie, C. (2014). Betere en gemotiveerdere lezers in het voortgezet onderwijs. een onderzoek naar leesonderwijs in de lessen Nederlands. Les, 32(189), 12-15.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)


Publicaties:

Research database