Burgerschapskennis en -vaardigheden en identiteit

Project

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of en in hoeverre kennis en vaardigheden over burgerschap, zoals die in lessen maatschappijleer voorkomen, verband houden met de mate waarin leerlingen een binding met Nederland ontwikkelen en hun identiteit (mede) als die van Nederlands burger ervaren. Daartoe is een uitgebreid onderzoeksinstrument ontwikkeld in de vorm van een vragenlijst, met gebruikmaking van diverse reeds bestaande en gevalideerde vragenlijsten. De eerste resultaten van dit onderzoek hebben één vakpublicatie opgeleverd. Een wetenschappelijke publicatie is in voorbereiding.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 maart 2015

Project Info

Startdatum 01 sep 2013
Einddatum 01 sep 2015

Contact

Rudi Serlé (Hogeschool Inholland)