Hogeschool van Amsterdam

Wat is wetenschappelijk bekend over effectieve vormen van blended learning?

Mini-symposium Blended Learning

Evenement

De afgelopen jaren gaven docenten in het hoger onderwijs noodgedwongen online les. Nu is fysiek onderwijs weer meer mogelijk en zijn veel docenten en onderzoekers op zoek naar de ideale mix van online en fysieke leeractiviteiten (blended learning). FOO gaat de komende jaren een professionele leergemeenschap opzetten waarin docentonderzoekers experimenteren met en onderzoek doen naar blended learning. Welke mix van blended learning levert het meeste leerrendement, zelfregulatie of motivatie op? Hoe ontwerp je dit?

Er zijn hier de afgelopen jaren veel reviews over verschenen in wetenschappelijke bladen. Voor professionals is het een uitdaging hier wegwijs in te worden.

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding biedt daarom voor de start van de Professionele Leergemeenschap (PLG) een overzicht van wat wetenschappelijk bekend is.

Pop-up symposium

Voorafgaand aan- en tijdens een pop-up symposium op donderdag 25 november (10.00 - 12.00 uur) gaan vier wetenschappers -die zich in dit thema hebben verdiept- in gesprek met vier professionals die met blended learning in de praktijk experimenteren. Samen bieden ze, telkens met een column en een interview, een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over blended learning voor professionals.

Digitaal of fysiek

De bijeenkomst is digitaal of fysiek live te volgen. Deelnemers krijgen vooraf het concept voor de Nederlandstalige samenvatting van de literatuur over blended learning toegestuurd en toegang tot het alleen online vooraf beschikbare gedeelte van de bijeenkomst.

Locatie en tijd

Wanneer donderdag 25 november
Tijd 10:00-12:00
Waar Wibauthuis - lokaal WBH 01B05

Programma

10:00 uur: Opening door Izaak Dekker (HvA & EUR):

Wat leren meta-analyses ons over Blended learning?

Izaak Dekker is docentonderzoeker bij het lectoraat didactiek van de bètavakken aan de HvA en doet promotieonderzoek naar evidence based hoger beroepsonderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

10:05 uur: Monique Meij (HvA & UvA)

Wat leren we van het online onderwijs tijdens Covid?

Als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam deed Monique onderzoek naar online onderwijs en de ervaringen van docenten en studenten met online onderwijs tijdens de COIVID-19 pandemie. Inmiddels werkt ze als onderwijswetenschapper bij de afdeling O&O van de Faculteit Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze zich bezig houdt met blended onderwijs in de onderwijspraktijk.

Monique Meij

Monique Meij gaat in gesprek met:

Anne Potters

Anne Potters is docent bij de master leren en innoveren van Hogeschool Rotterdam en lid van de Werkplaats onderwijsleertechnologie (WOLT). Als lid van WOLT ontwikkelde ze tijdens de eerste lockdowns handleidingen en instructies voor docenten.

Anne Potters

10:30 uur: Jan Hein Eggers (HvA & UvA)

Welke vormen van blended learning dragen bij aan zelfregulerend leren?

Jan Hein is docent bij de HvA en doet promotieonderzoek naar blended learning aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van zijn promotieonderzoek publiceerde hij onlangs een systematic literature review over het bevorderen van zelfregulatie in het hoger onderwijs.

Jan Hein Eggers

Jan-Hein gaat in gesprek met:

Paul Disco

Paul Disco is 14 jaar hbo-docent marketing, bedrijfseconomie en mediavakken en trekt alle registers open om studenten te laten leren. Maakt met plezier gebruik van digitale media, maar echt alleen als dat zin heeft.

Paul Disco

11:00 uur: Marco Marcellis (Universiteit Maastricht & HvA)

Wat is er anders bij het ontwerpen van blended onderwijs?

Marco Marcellis is docent bij HBO-ICT en doet daarnaast promotieonderzoek naar hoe blended learning ingezet kan worden om motivatie te verhogen in competentiegerichte programma’s.

Marco Marcellis

Marco gaat in gesprek met:

Maartje Visser

Maartje Visser werkt als vakdidacticus bij de bachelor en masteropleiding Engels, waar zij actief blended learning implementeert en werkt aan digitale didactiek.

Maartje Visser

11:30 uur: Panelgesprek met Jan-Willem Doornenbal

Hoe gaan we van noodgedwongen naar duurzaam blended learning?

Jan-Willem Doornenbal is coördinator blended learning op de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.
Hij adviseert opleidingen/docenten over de toepassing van ict-tools binnen het onderwijs en begeleidt daarnaast een project bewijsgestuurd cursus-ontwerp.

Jan-Willem Doornenbal

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 november 2021

Datum

Startdatum 25 nov

Tijd

10:00 - 12:00 uur

Contact

Locatie

Wibauthuis (WBH)

Wibautstraat 3b

1091 GH Amsterdam

020 595 4955