Hogeschool van Amsterdam

Buurtcampus Nieuw-West: Burgerschap in het naschoolse onderwijs

Een bijeenkomst over de rol van naschoolsonderwijs bij burgerschapsonderwijs

Evenement

Burgerschap is essentieel voor prettig samenleven in een diverse én verbonden stad. Voor het onderwijs is een belangrijke rol weggelegd om actief burgerschap van kinderen en jongeren te realiseren. Ook van partijen die naschools aanbod in Amsterdam Nieuw-West organiseren wordt in toenemende mate verwacht dat zij burgerschap stimuleren. Op 12 april lichten Hessel Nieuwelink (HvA) en Femke Kaulingfreks (Hogeschool Inholland) via een livestream vanuit New Metropolis Nieuw-West toe hoe zij denken dat naschoolse organisaties dit kunnen doen.

Wat zijn de aandachtspunten hierbij? Hoe stemmen partijen binnen het naschoolse aanbod af met ouders en school? En welke methodieken kunnen er worden ingezet?
Deze vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal en worden beantwoord door:

Abdelhamid Idrissi (Studiezalen) en Reda Belkadi (Stichting Kennis en Sociale Cohesie) stellen vragen over hoe hun organisaties burgerschapsonderwijs een plek kunnen geven.

Gespreksleider is Samir el Hadaoui, groeicoach en onderwijzer.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Buurtcampus Nieuw-West.

Wanneer

Maandag 12 april tussen 15.00 en 16.30 uur

Waar

New Metropolis Nieuw-West. Te volgen via livestream (terugkijken is mogelijk).

Programma

15.00-15.10 uur introductie door moderator Samir el Hadoui
15.10-15.30 uur vraaggesprek met lector Hessel Nieuwelink
15.30-15.40 uur vragen vanuit praktijkpartners
15.40-16.00 uur vraaggesprek met lector Femke Kaulingfreks
16.00-16.30 uur vragen vanuit praktijkpartners en napraten met behulp van reacties publiek

Meer over het programma

Aanmelden

Meld je hier aan

Nadat je je hebt aangemeld, krijg je de link toegestuurd om de livestream te volgen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 8 april 2021

Datum

Startdatum 12 apr

Tijd

15:00 - 16:30 uur