Hogeschool van Amsterdam

Krachtvoerlezing door Marco Snoek 'Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?'

Evenement

Steeds meer nemen leraren het initiatief bij vernieuwingen, ontwikkelen ze onderwijs, ondersteunen ze collega’s en eisen zij een stem in beleidsdiscussies. Dit leiderschap van leraren vraagt nieuwe kwaliteiten van leraren, maar stelt ook eisen aan de structuur en cultuur binnen scholen. Wanneer aan die condities niet voldaan wordt kan dat een bron van frustratie en demotivatie zijn.

Hoe leiderschap te versterken? 

Deze ontwikkeling roept de vraag op hoe het leiderschap van leraren versterkt kan worden. Op basis van een subsidie van NRO hebben Marco Snoek, Fank Hulsbos en Inge Andersen een overzichtsstudie uitgevoerd naar deze vraag. In deze Krachtvoer lezing gaat lector Marco Snoek in op de inzichten die deze studie heeft opgeleverd.

Teacher Leadership

Een belangrijk inzicht betreft het onderscheid in verschillende vormen van teacher leadership, waarbij in Nederland vooral individuele en formele vormen zichtbaar zijn. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor informele en collectieve vormen van leiderschap. Daarnaast roept het onderzoek ook nieuwe vragen op, bijvoorbeeld of leiderschap een eigenschap is van enkele leraren is binnen een een school of dat het feitelijk een appèl doet op iedere leraar. In dat laatste geval is de vraag of het begrip teacher leadership uberhaupt een toegevoegde waarde heeft, of gewoon een kenmerk is van ‘goed leraarschap’?

 

Programma 

16.00 – 16.05:  Inleiding door Ron Oostdam, Onderzoeksdirecteur Kenniscentrum Onderwijs en
                           Opvoeding, Lector Maatwerk in Leren en Instructie.
16.05 – 16.50:  Krachtvoerlezing 'Hoe het leiderschap van leraren in scholen versterkt kan worden?'
                           door Marco Snoek, lector Leren en Innoveren
16.50 – 17.15:  Discussie met de zaal en gelegenheid tot het stellen van vragen.
17.15 – 18.00:  Borrel

 

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de reeks Krachtvoer lezingen geinteresseerden op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 6 mei 2019