Hogeschool van Amsterdam

Legal Management

In hoeverre sluit het recht aan op maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe werkt het recht in de praktijk? Wat is daarbij de rol van juristen en hun organisaties? Dit zijn vragen waarover het lectoraat Legal Management zich buigt.

Balanceren met het recht

Centraal thema in het onderzoek van het lectoraat is de organisatie en werking van juridische processen, producten en diensten. Die moeten zodanig zijn ingericht dat de met de wet- en regelgeving beoogde doelen worden bereikt, op een wijze die zowel doelmatig, doeltreffend als zorgvuldig en evenwichtig is. Met andere woorden, hoe houdt de juridische professional de balans tussen de instrumentele en de beschermende functie van het recht?

Praktijkgericht juridisch onderzoek

Het lectoraat doet praktijkgericht juridisch onderzoek naar de beroepspraktijk van juridische professionals. Het accent ligt daarbij op de publieke sector en grootstedelijke problematiek. Het onderzoek ligt op het snijvlak van het recht, sociologie, management en organisatiekunde. Met dit onderzoek draagt het lectoraat bij aan de verbetering van de juridische beroepspraktijk en het juridisch beroepsonderwijs. Dit gebeurt onder meer door middel van het identificeren van good practices, methodiekontwikkeling en professionalisering.

Het centrale thema komt terug in lopend onderzoek van het lectoraat, waaronder:

  • Een oplossingsgerichte afhandeling van bezwaarschriften;
  • De organisatie en werking van toezicht en handhaving;
  • Het (her)ontwerp van juridische processen met behulp digitale (beslis)applicaties en infographics (Legal Design);
  • Het organisatorisch waarborgen van de juridische kwaliteit van producten en diensten van een organisatie;
  • De belangenafweging bij het opleggen van een bestuurlijke boete. 
Gepubliceerd door  AKMI 22 maart 2018

dhr.  mr. dr. A.G. Mein (Arnt)

Lector Legal Management

Tel: 0621155868
a.g.mein@hva.nl
Bekijk profiel