Hogeschool van Amsterdam

Webinars - Van Schulden naar Kansen

Evenement

Wat zijn de voor- en nadelen van doelgroepgericht werken bij projecten voor armoede- en schuldenbestrijding? Welke ondersteuning hebben zzp’ers specifiek nodig in tijden van corona? Hoe zorg je in schulden- of armoedeprojecten voor daadwerkelijk duurzame gedragsverandering? Deze en andere vragen komen aan bod in zeven verdiepende webinars vanuit het project Van Schulden naar Kansen van het lectoraat Armoede Interventies.

De webinars zijn voor alle mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein en direct of indirect te maken hebben met armoede en schulden. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met Nationale-Nederlanden en Aegon de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de impact en het effect van lokale, informele armoede- en schuldenprojecten. Op 25 november 2021 zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een online jubileumcongres. Als vervolg op het congres worden 1,2,3 en 10 februari verdiepende webinars aangeboden.

Programma

Het programma kan door de deelnemer zelf worden samengesteld uit zeven kennis- en uitvoeringsgerichte sessies over de volgende thema's:

Doelgroepgericht werken, do or don't

Mensen met (dreigende) schulden vormen een heterogene groep. Om effectief armoede en schulden tegen te gaan, lijkt maatwerk daarom noodzakelijk. Wat werkt voor de ene doelgroep, hoeft immers niet te betekenen dat dit ook werkzaam is voor een andere doelgroep.

Ook in het VSNK onderzoek zien we dat projecten gericht op een specifieke doelgroep het relatief goed doen. Deze doelgroepgerichte aanpak heeft echter ook schaduwkanten. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat een gerichte aanpak alleen de relatief makkelijke bereikbare groepen op weg helpt? Kunnen mensen überhaupt wel gereduceerd worden tot een persoonskenmerk, zonder afbreuk te doen aan de variatie binnen groepen? En zijn de middelen wel aanwezig om voor iedere doelgroep een passend programma te leveren?

In deze sessie gaan we hierover met elkaar in gesprek. Evelien Boonstoppel, onderzoeksteam Van Schulden naar Kansen, zal een inhoudelijke bijdrage leveren gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek naar de diverse VSNK-projecten. Rhimou el Ahmadi, project Unie Nationale Vrouwen Nederland/UNFM-NL, zal vertellen vanuit haar ervaring als projectleider van een financiële training voor vrouwen met een migratie-achtergrond uit Amsterdam en Rotterdam. Miranda Witvliet, Regioplan, en Michel Noordermeer, gemeente Rotterdam, zullen hierop reflecteren.

De projectencarroussel van het Nederlandse armoedebeleid; wat gaan we ermee doen?

Nederland telt tussen de paar honderd en paar duizend informele initiatieven voor armoede en schuldhulp: de projectencarrousel. Hieruit spreekt een groot maatschappelijk engagement, maar het leidt tot enorme versnippering.

Is het niet beter en mogelijk om alle inspanningen en middelen op programmaniveau te organiseren en op deze manier te sturen op collectieve impact? Wat is collectieve impact, wat is daarvoor nodig en welke ervaringen zijn er tot nu toe mee opgedaan in Nederland? Daarover gaan we in deze workshop met elkaar in gesprek.

Lisette Desain, senior onderzoeker Armoede Interventies en projectmanager voor het programma Outreachend werken, Preventie en Herstel HvA, en Manon Stravens, Onderzoeksjournalist, zullen een inhoudelijke bijdrage leveren aan deze sessie. Floris Noordhoff, Onderzoeksmanager Stichting De Verre Bergen, zal hierop reflecteren.

Hoe creëer je motivatie (en plezier!) bij deelnemers?

Deze sessie gaat over motivatie. Daarbij staan de volgende twee vragen centraal: Hoe motiveer je mensen om deel te nemen aan een programma of training? En hoe kan je ervoor zorgen dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met hun situatie?

In deze sessie gaat het om de combinatie van theorie en praktijk. Hiervoor worden allereerst door Rosanna Schoorl, onderzoeker team Van Schulden naar Kansen, de bevindingen besproken van nieuw onderzoek naar motivatie. Zij vertelt hoe er binnen de projecten van Schulden naar Kansen wordt omgegaan met motivatie.

Peter Wesdorp, trainer motiverende gespreksvoering, bespreekt vervolgens hoe hij technieken uit de motiverende gespreksvoering inzet om mensen te motiveren in het sociaal domein. De sessie wordt afgesloten met een inkijkje in het innovatieve ‘geluksproject’ Opdynpaad, toegelicht door oprichter Trèske Heere, Directeur/Bestuurder Stichting Opdynpaad.

De menselijke maat in methodisch werken: het individuele verhaal centraal!

Eén van de resultaten van het VSNK-onderzoek is dat er bij veel informele lokale armoede- en schuldenprojecten weinig bekend is over de inzet van (effectieve) methodieken. Vaak wordt gedacht dat het werken volgens een methodiek of protocol star is waarbij de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Maar niets is minder waar.

Schoon Schip is één van de VSNK-projecten die methodisch werkt. Het wordt uitgevoerd door vrijwilligers in Buurtwerkkamers waar omwonenden dagelijks terecht kunnen voor gratis hulp en advies rondom al hun formulieren, correspondentie en administratie en als er sprake is van (dreigende) schulden. Desalniettemin valt er ook bij de projecten die wel methodisch werken altijd nog iets te leren over wat er nog beter kan. Hierover is al veel bekend in het jeugdzorg-domein.

In deze middagsessie gaan ervaringsdeskundige Dayenne Tempo (coördinator van Schoon Schip) en lector Jeugdzorg Leonieke Boendermaker onder leiding van Marleen Kruithof van het lectoraat Armoede Interventies hierover met elkaar in gesprek. Doel van de sessie is te laten zien dat methodisch werken niet vanzelf gaat en hoe methodisch werken succesvol kan worden ingezet waarbij nadrukkelijk het individuele verhaal van de deelnemer leidend is.

Inhoudelijke bijdrage: Leonieke Boendermaker, Lector Zorg voor Jeugd HvA, en Dayenne Tempo, Teamcoördinator BuurtWerkKamerCoöperatie en Juriaan Otto, projectmedewerker Schoon Schip.

Samenspel tussen betaalde ervaringsdeskundigen en andere professionals

Betaalde ervaringsdeskundigen maken steeds vaker deel uit van (de Amsterdamse) Buurtteams. Het SEZO team Van Overleven Naar Leven (VONL) heeft hier in Amsterdam Nieuw West hier drie jaar lang mee geëxperimenteerd. Ondersteund door onder anderen Eropaf! is zo in de praktijk een benadering ontwikkeld die mede model heeft gestaan voor de Amsterdamse Maatwerk Methode.

Hoe bevorder je een goede samenwerking in de praktijk? Wat is hiervoor nodig? Wat is specifiek de rol -en positie- van ervaringsdeskundigen? Hoe zit het met de gelijkwaardigheid tussen betaalde ervaringsdeskundigen en andere professionals? Waar zit precies de meerwaarde van ervaringsdeskundigen? Hoe zetten we deze meerwaarde zo effectief mogelijk in?

Deze workshop biedt geen gedetailleerd omschreven methodiek. Wel bieden we een inkijkje in de benadering die zo is ontwikkeld. En, belangrijker nog, hoe geprobeerd wordt om het geleerde op dit moment toe te passen in de Buurtteams in Amsterdam Nieuw West.

Inhoudelijke bijdrage: Ervaringsdeskundige(n) uit de Buurtteams en Marc Rakers, Mede-oprichter Eropaf! en ondersteuner VONL.

Corona, zzp'ers en schulden: wat te doen?

Wat is de toegevoegde waarde van informele schuldhulpverleningsprojecten, dat wil zeggen niet-gemeentelijke armoede- en schulden initiatieven? Welke rol spelen zij? Zijn ze complementair of concurrerend met formele schuldhulp? I.v.m. de corona-crisis willen we in deze sessie specifiek inzoomen op de groep ondernemers/zzp’ers met schulden: hoe bereik je deze belangrijke doelgroep, juist in deze tijden? Welke ondersteuning hebben ze nodig? Wie doet daarbij wat?

Inhoudelijke bijdrage: Jacqueline Zuidweg, Oprichter en directeur Zuidweg en Partners, Klaar Zegers, Directeur/eigenaar Onderneem ’t en ondersteunt ondernemers project StadOogst.

Werken aan daadwerkelijke duurzame gedragsverandering

“Het ligt aan ons gedrag!” De woorden van premier Rutte ten tijde van de coronacrisis. Ze resoneren bij ons allen nog na. Het klonk vrij logisch. De vraag is echter of deze woorden ook daadwerkelijk iets bijgedragen hebben aan het aanpassen van ons gedrag. Het veranderen van gedrag is ingewikkeld. Denk maar eens aan je eigen pogingen meer geld te sparen, gezonder te eten, meer te sporten, minder op je telefoon te staren, minder te drinken en ga zo maar door. Hoe doe je dat nu eigenlijk, je gedrag veranderen?

In deze workshop laten Niels Hovestad en Steven Tolsma jullie ervaren hoe zij met ‘Brand New Job’ mensen die al jarenlang werkloos, zijn weer aan het werk krijgen. Hoe zorgen zij voor gedragsverandering bij hun doelgroep? Met behulp van een analysekader van social designer Nynke Tromp gaan we een gesprek analyseren en hun methodiek onder de loep nemen. Zo ontdekken we wat de methodiek succesvol maakt en halen we naar boven welke kansen we voor verbetering zien.

Inhoudelijke bijdrage: Nynke Tromp, Universitair docent faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft, Niels Hovestad en Steven Tolsma, directeuren Brand New Job.

Van Schulden Naar Kansen

Het lectoraat Armoede Interventies, Nationale-Nederlanden en Aegon voerden vijf jaar lang een programma uit gericht op het terugdringen van armoede en schulden. In totaal werden 85 lokale informele armoede- en schuldenprojecten hiermee ondersteund. In 2020 is dit programma en het vijfjarige impactonderzoek afgerond. In november 2021 zijn de inzichten gepresenteerd met een congres en het boek 'Van Schulden Naar Kansen - Weten Wat Werkt'

www.hva.nl/vanschuldennaarkansen

20 januari 2022

Datum

Startdatum 01 feb
Einddatum 10 feb