Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Boundary Spanners in actie

Master Urban Management

Evenement

Op 11 februari 2021 organiseert de master Urban Management een masterclass 'Boundary Spanners in actie'.

Boundary spanners (verbinders) zijn onmisbaar bij grootstedelijke vraagstukken

Boundary spanners (in het dagelijks spraakgebruik ook wel verbinders genoemd) spelen een sleutelrol bij grootstedelijke domeinoverstijgende vraagstukken. Zoals het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in wijken en buurten, het versterking van sociaaleconomische posities van bewoners of duurzaamheids- of bereikbaarheidsopgaven. Professionals uit verschillende (fysieke, sociale, economische en bestuurlijke) domeinen moeten samenwerken. Met de toename en complexiteit van dit soort maatschappelijke vragen in grootstedelijke gebieden groeit ook de behoefte aan en het belang van boundary spanners in het realiseren van effectieve samenwerking.

Gertjan de Groot, docent bij de Master Urban Management en onderzoeker bij het Centre of Expertise Urban Governance & Social Innovation bespreekt drie verklaringen die licht werpen op de effectiviteit van de werkpraktijken waarin boundary spanners opereren.

Maaike Romans, programmamanager bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam, vervult in de praktijk vaak de rol van boundary spanner. Zij vertelt over hoe zij dit gedaan heeft bij de stedelijke vernieuwing in de EG Buurt Noord, in Amsterdam Zuid-Oost.

De online masterclass is gratis en start om 19.00 uur. Enkele dagen voor de masterclass ontvangt u een link waarmee u deel kunt nemen.

Master Urban Management

De master Urban Management is een tweejarige deeltijd master voor stedelijke professionals die het verschil maken in de stad. Met hun kennis en vaardigheden nemen zij een sleutelpositie in bij de aanpak van complexe governance vraagstukken in de gebouwde omgeving.

Meer weten over de master Urban Management? Kijk op de website hva.nl/mum, mail: mum@hva.nl of bel: 06-21156699.

Gepubliceerd door  AKMI 12 januari 2021

Datum

Startdatum 11 feb

Tijd

19:00 - 20:30 uur