Hogeschool van Amsterdam

Van Schulden naar Kansen: weten wat werkt

U kunt zich nu aanmelden

Congres

Dit is de titel van het jaarcongres armoede en schulden van het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam dat op donderdag 25 november plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Stichting Van Schulden Naar Kansen (VSNK), Aegon en het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerden tussen 2016 en 2020 in zeven steden een programma uit dat gericht was op het terugdringen van armoede en schulden. In totaal werden 85 lokale informele armoede- en schuldenprojecten ondersteund.
Doel van het onderzoek was onder meer beantwoording van de vraag: wat werkt er voor wie?

Na vijf jaar programma en onderzoek hebben we wel wat antwoorden op die vraag. In de bundel ‘Van Schulden naar Kansen: weten wat werkt’ staan de resultaten van dit unieke langjarige onderzoek beschreven. Het eerste exemplaar van deze bundel wordt tijdens het congres uitgereikt aan Beau van Erven-Dorens.

Ochtendprogramma

  • Jodi Mak, projectleider van het onderzoek, presenteert de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek. Hoe ontwikkelt de financiële zelfredzaamheid van huishoudens zich? Wat weten we nu over wat er voor wie werkt?
  • Margot Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek, gaat in op de vloek van de dubbele boodschap en de ongewenste bijwerkingen van beleid in de praktijk bij het ondersteunen van kwetsbare burgers.
  • Nynke Tromp, assistent-professor Social Design and Behaviour Change aan de TU Delft, gaat in op de vraag hoe je de effectiviteit van interventies kan verbeteren.

Middagprogramma

's-Middags stelt u uw eigen programma samen uit kennis- en uitvoeringsgerichte sessies waar de volgende vragen centraal staan:

  • Doelgroepgericht werken, do or don't?
  • Hoe kun je werken aan duurzame gedragsverandering?
  • Hoe kan je succesvol werken aan motivatie bij mensen?
  • Hoe kunnen financiers en overheden beter sturen op het realiseren van collectieve impact?
  • Wat is het belang van methodisch werken en wat kunnen we leren uit andere domeinen?
  • Wat kunnen vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en beroepskrachten van elkaar leren en wat is de toegevoegde waarde van gemeenschappelijk optreden?
  • Hoe bereik je zzp’ers met informele armoede- en schuldenprojecten

We wisselen graag met u van gedachten over welke lessen we geleerd hebben en wat we daar van mee kunnen nemen naar de toekomst!

PROGRAMMA & AANMELDEN

Hier kunt u het programma en keuzeprogramma bekijken. Omdat we beperkt plaats hebben, adviseren we u zich zo snel mogelijk aan te melden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om het plenaire programma online te volgen.

Wij kijken er naar uit om u en uw collega’s weer fysiek te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 18 oktober 2021

Datum

Startdatum 25 nov