Armoede en Schulden: laten we de corona crisis goed benutten!

Dit congres werd online georganiseerd

Congres

Donderdag 5 november in de middag vond het jaarlijkse congres over armoede en schulden van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam plaats. Via de link op deze pagina kunt u deze dag terugkijken. Donderdag 3 december organiseerden we nog twee verdiepende sessies.

Wilt u de hele dag terugkijken? Dat kan via deze link.

Vanwege de beperkingen die voorlopig nog gelden voor bijeenkomsten door COVID-19 werd besloten het congres op 5 november online te organiseren, en op donderdag 3 december organiseren we twee verdiepende sessies.

Corona stelt ons voor grote uitdagingen en heeft een enorme impact op huishoudens. Armoede- en schuldpreventie is nu belangrijker dan ooit. Want hoe eerder we aan de slag gaan met schuldhulp, des te meer we kunnen betekenen voor mensen. Biedt deze crisis ons misschien ook kansen? Wat moeten we nu echt anders gaan doen? Welke systeemveranderingen zijn nodig om armoede en schulden te verminderen én in de toekomst te voorkomen?

Wat en wie?

Op donderdag 5 november gingen we daarover graag in gesprek met u en een aantal dwarsdenkers. Er waren inspirerende sprekers zoals:

  • Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, in gesprek met Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Over de laatste cijfers en trends op economisch en financieel gebied voor burgers;
  • Martin Suithoff, directeur Nederlandse Schuldhulproute, en Mayra Kapteyn, mede-oprichter van social designbureau (Ink.), over de Nederlandse Schuldhulproute;
  • Soler Berk, initiatiefnemer van het Vaste Lasten Pakket, en Floris Went, oprichter van Plinkr over slimme, digitale oplossingen voor schuldpreventie en financiële hulpverlening;
  • Linda Voortman, wethouder in Utrecht, en Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit onder het motto ‘Never waste a good crisis’. Wat betekent deze crisis lokaal en nationaal? Biedt corona ook kansen?;
  • Sheila Sitalsingh, columnist bij de Volkskrant, met een column over armoede in tijden van corona. Deze column kunt u via deze link lezen.

Donderdag 3 december organiseerden we nog twee verdiepende sessies.

  • Ondernemers en zzp’ers met schulden door corona: wat te doen?
  • Vergroten bereik en inhoud van armoederegelingen

Ga via deze link naar 3 december

Gepubliceerd door  AKMI 9 juni 2021

Datum

Startdatum 05 nov 2020
Einddatum 03 dec 2020