Hogeschool van Amsterdam

Armoede en Schulden: laten we de corona crisis goed benutten!

Dit congres wordt online georganiseerd

Congres

Donderdag 5 november in de middag vindt het jaarlijkse congres over armoede en schulden van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam plaats.

Vanwege de beperkingen die voorlopig nog gelden voor bijeenkomsten door COVID-19 hebben we besloten het congres op 5 november online te organiseren, en op donderdag 3 december organiseren we twee verdiepende sessies.

Corona stelt ons voor grote uitdagingen en heeft een enorme impact op huishoudens. Armoede- en schuldpreventie is nu belangrijker dan ooit. Want hoe eerder we aan de slag gaan met schuldhulp, des te meer we kunnen betekenen voor mensen. Biedt deze crisis ons misschien ook kansen? Wat moeten we nu echt anders gaan doen? Welke systeemveranderingen zijn nodig om armoede en schulden te verminderen én in de toekomst te voorkomen?

Wat en wie kunt u verwachten?

Op donderdag 5 november gaan we daarover graag in gesprek met u en een aantal dwarsdenkers. U mag rekenen op inspirerende sprekers zoals:

  • Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, in gesprek met Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Over de laatste cijfers en trends op economisch en financieel gebied voor burgers;
  • Martin Suithoff, directeur Nederlandse Schuldhulproute, en Mayra Kapteyn, mede-oprichter van social designbureau (Ink.), over de Nederlandse Schuldhulproute;
  • Soler Berk, initiatiefnemer van het Vaste Lasten Pakket, en Floris Went, oprichter van Plinkr over slimme, digitale oplossingen voor schuldpreventie en financiële hulpverlening;
  • Linda Voortman, wethouder in Utrecht, en Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit onder het motto ‘Never waste a good crisis’. Wat betekent deze crisis lokaal en nationaal? Biedt corona ook kansen?;
  • Sheila Sitalsingh, columnist bij de Volkskrant, met een column over armoede in tijden van corona.

Vier weken later, op donderdag 3 december, organiseren we nog twee verdiepende sessies.

  • Ondernemers en zzp’ers met schulden door corona: wat te doen?
  • Vergroten bereik en inhoud van armoederegelingen

MELDT U ZICH NU VAST AAN VIA DEZE LINK

Wij kijken er naar uit om u en uw collega’s op donderdag 5 november en 3 december online te verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2020

Datum

Startdatum 05 nov
Einddatum 03 dec