SO-NUTS

Dit onderzoeksproject richt zich op preventie van ongezonde gewichtstoename en obesitas tijdens cruciale fasen gedurende de levensloop.

Project

De vergrijzende bevolking wordt geconfronteerd met twee aandoeningen die een bedreiging vormen voor gezond ouder worden: een hoge vetmassa (obesitas) en weinig spiermassa en -functie (sarcopenie). Beide aandoeningen zijn geassocieerd met comorbiditeit, handicap, een lage kwaliteit van leven en vroege dood. De combinatie van beide – ook wel sarcopenische obesitas genoemd – verhoogt het risico op ongunstige gezondheidsresultaten. De twee voorwaarden komen vaak samen voor, omdat ze elkaar versterken en ze delen gemeenschappelijke oorzaken, voornamelijk slechte voeding en inactiviteit.

Hoewel alle oudere mensen het risico lopen om aan te komen en spiermassa te verliezen, tijdens de overgang van werken naar pensionering, is er een nog groter risico op overgewicht en sarcopenie als gevolg van hormonale veranderingen, status, slechte voedingsinname en lagere niveaus van fysieke activiteit.

Toch biedt pensioen een geweldige kans en mogelijkheid om de levensstijl te verbeteren, aangezien oudere volwassenen hun dagelijkse activiteiten al moeten herstructureren. Verder biedt het aannemen van een gezonde levensstijl rond de pensioengerechtigde leeftijd voldoende tijd om obesitas, sarcopenie en sarcopenische obesitas tegen te gaan. Ook biedt het voordelen op lange termijn, waaronder gezond ouder worden en minder afhankelijkheid op latere leeftijd.

Om gewichtsverlies te stimuleren c.q. gewichtstoename te voorkomen en tegelijkertijd de spiermassa te behouden, is het van cruciaal belang dat zowel fysieke activiteit en adequate voeding worden aangepakt. Het is de sleutel tot gedragsverandering op een duurzame manier, wetenschappelijk bewezen, inclusief gepersonaliseerde en acceptabele principes die in het dagelijks leven kunnen worden geïntegreerd.

Gezondheidstechnologieën zijn in dit verband veelbelovende tools voor het leveren van gepersonaliseerde en aantrekkelijke leefstijlinterventies aan een grote groep mensen om tevens de zorgkosten laag te houden. Op dit moment ontbreekt het aan effectieve duurzame interventies, die zich richten op pensionering als een belangrijk keerpunt om zowel voeding als lichaamsbeweging te bevorderen.

We streven ernaar om via het SO-NUTS onderzoek essentiële inzichten te verschaffen, die nodig zijn om innovatieve strategieën te ontwikkelen om obesitas en sarcopenie te voorkomen evenals sarcopenische obesitas. Met behulp van deze inzichten zullen we een gepersonaliseerd digitaal programma op maat gericht op voeding en beweging ontwerpen, dat helpt om mensen in staat te stellen af te vallen met behoud van spiermassa en -functie.

We richten ons op een populatie met enerzijds een hoog risico op het ontwikkelen van sarcopenische obesitas en anderzijds met een grote mogelijkheid om een gezondere levensstijl aan te nemen.

Meer informatie over de vele betrokken externe partners vind je op de website van Digital Life.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 14 december 2021