AMSOS

AMSterdam jOint Selfmanagement study

Project

Chronische gewrichtsaandoeningen zijn veelvoorkomende aandoeningen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut of oefentherapeut komen. Aandoeningen zoals artrose en reuma veroorzaken problemen in het dagelijks functioneren vanwege pijn en verminderde mobiliteit. Genezing is vaak niet mogelijk, maar het bevorderen van zelfmanagement kan verergering voorkomen.

Zelfmanagement verwijst naar de capaciteiten van een individu om de symptomen, behandeling, fysieke en psychologische consequenties en leefstijlveranderingen, die samengaan met een chronische aandoening, te regelen.

Oefentherapeuten en fysiotherapeuten spelen een centrale rol in het ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten met gewrichtsaandoeningen. De inzet van online toepassingen, waaronder mobiele applicaties, en online platforms, die gericht zijn op het bevorderen van zelfmanagement (in dit voorstel gedefinieerd als Behavioral Intervention Technologies: BITs) kunnen patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen ondersteunen.

Het is hierbij cruciaal dat BITs aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Het inzetten van BITs om zelfmanagement te ondersteunen, vereist bovendien een andere werkwijze van professionals en aanpassingen in benodigde competenties, zowel van de cliënt als professional.

Echter, voor veel professionals is het onduidelijk hoe BITs kunnen worden ingezet om zelfmanagement te vergroten en hoe dit gecombineerd kan worden met fysieke begeleiding. Daarom onderzoeken we in dit tweejarige project de manier waarop oefen- en fysiotherapeuten coaching op zelfmanagement via BITs kunnen vormgeven.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt:

‘Op welke wijze kunnen fysio- & oefentherapeuten door middel van online toepassingen patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen zo optimaal mogelijk coachen om hun zelfmanagementvaardigheden te vergroten?’

Financiering

SIA RAAK Publiek

Partners

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 9 mei 2024