Hogeschool van Amsterdam

Essaybundel RWS 'Imagine!'

Hoe kan die nieuwe wereld van big data, veranderde mobiliteit, transformatie van netwerken en duurzame leefomgeving er fysiek uitzien?

Rapport

In juni 2014 heeft het Bestuur van Rijkswaterstaat aan het Programma Strategische Verkenningen gevraagd een designsessie te organiseren voor de Groepsraad van Rijkswaterstaat. De designsessie moet antwoord geven op de vraag: ‘hoe kan die nieuwe wereld van big data, veranderende mobiliteit, transformatie van de netwerken en een duurzame leefomgeving er fysiek uit zien? En hoe werken we samen in die nieuwe wereld?’ Ter voorbereiding van deze sessie is aan 10 personen, met verschillende expertises, gevraagd een essay te schrijven. Martijn de Waal (onderzoeker Citizen Empowerment aan de HvA) leverde een bijdrage.

De essays bevatten 2 schetsen van toekomstige werelden binnen de context van scenario’s uit ‘Megacities on the move’. link Megacities on the Move Naast bovengenoemde hoofdvraag gelden de volgende deelvragen: a. Hoe ziet de digitale wereld eruit in 2040 en wat betekent dit voor databeheer en informatievoorziening? Hoe ziet de ICT hardware eruit? b. Hoe veranderen de mobiliteits-en vestigingspatronen van mensen en goederen en hoe ziet het mobiliteitssysteem eruit? c. Hoe kunnen de fysieke leefomgeving en ruimtelijke inrichting eruit zien in 2040? d. Wat kunnen de zaken beschreven onder a t/m c betekenen voor het toekomstige taakveld van RWS? e. Welke partijen spelen in die nieuwe wereld een rol en wat betekent dit voor de rol en positie van RWS? f. Op welke manieren kan RWS samenwerken met die partijen? De beelden uit de essays worden benut voor het maken van een Serious Game. Met behulp van deze simulatie wordt bovengenoemde designsessie in de Groepsraad gehouden. Bovenstaand ‘kader’ kan gezien worden als een keurslijf maar de essayschrijvers zijn ook uitgedaagd om de essays vooral te schrijven vanuit hun eigen visie op het onderwerp. Wij prijzen ons gelukkig dat we 10 enthousiaste en deskundige mensen hebben gevonden die inspirerende essays hebben geschreven. Ton Dassen, Mieke van Heeswijk en Joost en Pieter Schrijnen laten o.a. zien wat er zou kunnen veranderen in de inrichting binnen steden; Martijn de Waal belicht daarbij vooral de invloed van data op de sociale interactie. Haydee Sheombar bespreekt de impact van digitalisering. Marga Hoek en Gunter Pauli leggen het accent op de duurzame economie. Koen Frenken zoomt in op het onderwerp deeleconomie en Wim Sinke geeft een doorkijkje naar het energiesysteem van de toekomst.

Deze essays zijn geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het project “RWS Imagine!”. De in totaal 10 essays vormen de inspiratie voor de discussie over toekomstige ontwikkelrichtingen. Het betreft een activiteit van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat, dat tot doel heeft om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken

Referentie

M. de Waal, H. Sheombar, T. Dassen, G. Pauli, C. van de Weijer, M. Hoek, W. Sinke, K. Frenken, M. van Heesewijk, J. Schrijnen, P. Schrijnen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS), Programma Strategische Verkenningen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)