Hogeschool van Amsterdam

Fashion Research & Technology

Weaving science through the art of fashion

Het lectoraat Fashion Research & Technology doet onderzoek naar mode en richt zich op de toepassing van nieuwe technologieën en de gevolgen daarvan. De onderzoeksgroep focust zich op drie thema’s: digitalisering, in textiel geïntegreerde creatieve technologie én de sociale en ecologische impact van de sector.

Fashion Research & Technology doet multidisciplinair onderzoek aan de hand van invalshoeken uit de geesteswetenschappen en de exacte wetenschappen. Denk hierbij aan het bestuderen van perceptie en het evalueren van de betrouwbaarheid en validiteit van maatvoeringtechnieken. Ook maken wij gebruik van ‘research through design’, een onderzoeksmethode waarbij het noodzakelijk is dat een ontwerp wordt gecreëerd voordat het onderzoek kan worden uitgevoerd. Onze onderzoekers zijn bovendien nauw betrokken bij de onderwijsprogramma’s van het Amsterdam Fashion Institute, AMFI - onderdeel van de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie - en andere opleidingen binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Digitalisering

Met het oog op digitalisering doen we toegepast onderzoek naar de effecten en mogelijkheden van virtual fashion design, virtual prototyping en virtual-, mixed-, en augmented reality voor (co-)creatie, presentatie en productie. Pasvorm en bijbehorende maatvoeringtechnieken zijn eveneens een belangrijk onderdeel van dit thema. Bovendien heeft digitalisering een effect op (mode)communicatieprocessen en daardoor ook op het complete modeproces inclusief (het gedrag van) consumenten en hun data.  

Textile-integrated creative technology

In het kader van Textile-integrated creative technology onderzoeken wij de beleving van in textiel geïntegreerde technologie door de drager. Hierbij kan worden gedacht aan trilmotoren of technologie die warmte, druk of geluid produceert. Daarnaast bestuderen wij ethische aspecten, bijvoorbeeld van sensoren die data van het lichaam verzamelen en communiceren met andere slimme apparaten. Technologie geïntegreerd in textiel heeft creatieve en affectieve kwaliteiten die van grote invloed kunnen zijn op de industrie en haar consumenten en daarmee op de toekomst van mode. 

Sociale en ecologische impact

Tenslotte onderzoeken wij de sociale en ecologische impact van mode, in het bijzonder de problemen die hiermee verband houden, zoals de belasting van het milieu en de arbeidsomstandigheden van werknemers. Beiden kunnen ervoor zorgen dat het welzijn van toekomstige generaties in het gedrang komt. De nadruk van ons onderzoek ligt op de hoeveelheid geproduceerde kleding, de productiegroei en de creatieve activiteiten die kunnen worden ontplooid om eerder genoemde problemen aan te pakken.

Fashion Research & Technology is een van de acht lectoraten die samen het kenniscentrum CREATE-IT vormen. Het kenniscentrum is onderdeel van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie binnen de Hogeschool van Amsterdam