Hogeschool van Amsterdam

Digital Life

Het Digital Life Centre van de Hogeschool van Amsterdam combineert in haar lectoraat structureel onderwijs, onderzoek en kenniscirculatie. Maatschappelijke veranderingen als de toenemende vergrijzing, globalisering en nieuwe levensstijlen leiden tot een toenemende vraag naar (digital life) systemen die ons kunnen bijstaan op het gebied van veiligheid, comfort en communicatie.

We worden omringd door digitale apparaten, verbonden door snelle netwerken. Naast de technische kanten zijn gebruikersaspecten, acceptatie en gemeenschapsgevoel cruciale begrippen bij digital life.

Het opleiden van mensen die deze toekomst vorm kunnen geven kan alleen door onorthodoxe combinaties van disciplines als bijvoorbeeld informatiekunde, zorg, sociale wetenschappen, technologie, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en afnemend veld.

Meer informatie over dit lectoraat vind je op de website: www.digitallifecentre.nl

mw.  S. Ben Allouch (Somaya)

Tel: 0618424275
s.ben.allouch@hva.nl
Bekijk profiel