Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeksgroep Arbeid en Human Capital in Transitie

De rol van arbeid in de samenleving verandert. Het zzp-schap en de toepassing van artificiële intelligentie (AI) rukken op. Iedereen moet zich een leven lang ontwikkelen. Dit leidt tot onzekerheid. Werkgevers weten niet goed welke arbeidsmarkt- en HR-strategie zij kunnen gebruiken. Werknemers en werklozen zoeken via arbeid naar bestaanszekerheid, maar kunnen dit lastig vinden. Wat betekenen deze veranderingen, en hoe kan erop worden ingespeeld?

Onderzoeksvragen

De onderzoeksgroep Arbeid in Transitie bestudeert veranderingen rond arbeid in en buiten organisaties. Wie organiseert en betaalt al deze veranderingen? Wat betekenen ze voor werkgevers, werknemers en de overheid? Welke vraagstukken rond sociale en economische ongelijkheid, duurzaamheid en transities in en buiten organisaties moeten worden beantwoord? Welke interventies moeten vervolgens worden ondernomen? En hoe kunnen wij - gegeven de veranderingen - duurzaam omgaan met de beschikbare arbeidscapaciteit en menselijk kapitaal?

Duurzame HR- en businessmodellen

Arbeid in Transitie is onderdeel van I3 van de Hogeschool van Amsterdam en daarmee kennispartner voor inzichten, interventies en impact rond arbeid en menselijk kapitaal in transitie in de metropoolregio Amsterdam. De groep heeft een breed portfolio van praktijkgericht onderzoek rond vraagstukken die komen vanuit werkveld en overheid.

De onderzoeksgroep werkt met passie en plezier aan het verder brengen van organisaties in een snel veranderende wereld. De onderzoeksgroep richt zich vanuit bedrijfskundig en HR-perspectief op vraagstukken rond arbeid, sociale zekerheid en sociaal ondernemerschap. In de onderzoeken staat een continue verbetering en verduurzaming van arbeid en menselijk kapitaal centraal. Samen met opdrachtgevers genereren we impact door onder meer nieuwe en duurzame HR- en businessmodellen te ontwikkelen en implementeren.

Een speciale focus in het onderzoek ligt op mensen in kwetsbare posities. Veel projecten rond arbeid zijn voor hen bedoeld, maar weten die mensen nauwelijks te bereiken en betrekken. Ons team werkt al jaren met kwetsbare doelgroepen in onder meer de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost.

Kennisdeling, samenwerking en impact

De onderzoeksgroep Arbeid in Transitie zet kennis en inzichten om in praktisch toepasbaar advies dat impact heeft op de HR-performance en –strategie, de vorming of aanpassing van (innovatieve) business modellen en/of nieuwe strategieën rond arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid. Daarnaast ontwikkelt de groep toekomstgerichte onderwijsinhouden en –programma’s voor de werkenden van de toekomst.

In de onderzoeksgroep werken senior onderzoekers (lectoren, senior hoofddocenten), docent-onderzoekers en studenten samen in interdisciplinaire teams. De onderzoekers zijn opgeleid in economie, sociologie, sociale geografie, HRM, filosofie en bedrijfskunde; en ervaren in verschillende methoden: van enquêtes tot groepsgesprekken en van interviews tot actie-onderzoek. We streven ernaar in elk project ook studenten mee te laten doen.

Hun blik is verfrissend én zij doen zo nuttige ervaring op. Onze groep doet (met haar voorgangers) zo al meer dan 15 jaar onderzoek naar arbeid en menselijk kapitaal hoort daarmee bij de meest ervaren onderzoeksgroepen van alle hogescholen.

De resultaten uit onze projecten passen we toe in het onderwijs aan de HvA. Waar mogelijk nodigen we praktijkpartners uit in het onderwijs. Zo kunnen studenten een up-to-date en praktijkrelevante opleiding volgen en vinden partners aansluiting bij het onderwijs van de HvA. Dit vergemakkelijkt het leggen van contacten voor bijvoorbeeld stages of student-opdrachten.

Lezingen, workshops en masterclasses

Op aanvraag verzorgen onze onderzoekers lezingen, workshops en masterclasses over onder vraagstukken rond arbeid en menselijk kapitaal in transitie.

Neem voor meer informatie contact op met Hafid Ballafkih 

Gepubliceerd door  CAREM 19 maart 2020