Hogeschool van Amsterdam

Soft landinggesprek voor studenten met een functiebeperking

22 mrt 2021 09:51 | Studentenzaken

Aankomende HvA-studenten die een functiebeperking hebben, kunnen al vóór de start van hun studie op gesprek komen om te inventariseren welke voorzieningen de hogeschool voor hen kan regelen.

De HvA biedt allerlei voorzieningen voor studenten met een functiebeperking: voorleessoftware, extra toetstijd, prikkelarme studieplekken, persoonlijke begeleiding enzovoort. Elke aankomende student die zo’n voorziening nodig denkt te hebben, kan bij de inschrijving via Studielink aangeven dat hij of zij hierover een gesprek wil. De HvA nodigt de student dan uit voor het zogeheten soft landinggesprek met de studentendecaan en iemand van de opleiding.

Direct inzicht in de mogelijkheden

Het doel van dit gesprek is om al voor de start van de studie met elkaar te bespreken welke voorzieningen aansluiten bij de situatie van de student. Ook neemt het gesprek spanning weg bij studenten. Tijdens het soft landinggesprek onderzoeken we welke verwachtingen, wensen en behoeften de student heeft. We vertellen de student hoe de voorzieningen eind augustus/begin september aangevraagd kunnen worden. De student weet dan voor de start van de studie al wat er mogelijk is en hoe hij of zij dat kan regelen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en hebben geen invloed op de toelating of eventuele selectie.

Voor wie?

Welke studenten kunnen een soft landinggesprek aanvragen? Eigenlijk alle studenten die een vorm van een beperking hebben. Bijvoorbeeld studenten die AD(H)D, autisme, een chronische aandoening zoals MS, diabetes of psychische klachten hebben. Maar ook studenten met een visuele, auditieve of motorische beperking komen in aanmerking.

Vanwege corona vinden alle soft landinggesprekken momenteel online plaats.

Ook een soft landinggesprek voor jouw leerling?

Begeleid je een student met een functiebeperking die belangstelling heeft voor de HvA? Wijs ze dan vooral op de mogelijkheid om een soft landinggesprek aan te vragen via Studielink. Aanmelden kan nog tot 1 mei 2021. We spreken graag alle aankomende studenten die een voorziening nodig hebben!

Belangrijk!

Het soft landinggesprek komt niet in de plaats van de studiekeuzecheck. Alle aankomend studenten die in het eerste jaar starten moeten óók een studiekeuzecheck doen. Klik hier voor informatie over de studiekeuzecheck.

Meer informatie: