Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeksvaardigheden in de leerdoelen van het hoger beroepsonderwijs (OiO)

Strategisch programma Onderzoek in Onderwijs

Project

Op welke manier komt onderzoek naar voren in de curricula van het hoger beroepsonderwijs? Dit onderzoek biedt inzicht in de onderzoeksleerdoelen die opleidingen beschrijven in de neergeschreven curricula van alle 70 opleidingen van de HvA.

Vanwege de snel veranderende maatschappij is het van belang dat recent afgestudeerde professionals innovatief kunnen denken en handelen in hun toekomstige beroep. Deze vaardigheden worden in het hoger beroepsonderwijs vaak verbonden aan onderzoeksvaardigheden. De aanwezigheid van onderzoeksleerdoelen in het curriculum kan inzicht bieden in de mogelijkheden voor studenten om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

Dit onderzoek brengt de leerdoelen op onderzoeksvaardigheden in kaart van alle 70 bacheloropleidingen van de HvA, zoals beschreven in onderwijsgidsen en studiehandleidingen. Uiteindelijk beslaat het project een tijdsperiode van ongeveer vier jaar, waarbij eerst wordt gekeken welke onderzoeksleerdoelen er worden gehanteerd in de curricula van het hoger beroepsonderwijs.

Daarna worden onderzoeksleerdoelen in de curricula van het studiejaar 2015-2016 vergeleken met de onderzoeksleerdoelen die worden genoemd in de curricula van studiejaar 2017-2018.

De onderzoeksvragen van dit project zijn: 

  • Welke onderzoeksleerdoelen worden er gehanteerd binnen de curricula van het hoger beroepsonderwijs?
  • Zijn er verschillen tussen onderzoeksleerdoelen in de curricula tussen de studiejaren 2015-2016 en 2018-2019
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 17 september 2019