Hogeschool van Amsterdam

Gezamenlijk (her)ontwerpen van curricula

Project

Hoe komen professioneel handelen en onderzoek samen in een geïntegreerd curriculum? En hoe kunnen docenten, onderzoekers en studenten gezamenlijk zo’n geïntegreerd curriculum ontwerpen? Dit onderzoek verschaft inzicht in het gezamenlijke ontwerpproces én in de kenmerken van geïntegreerde curricula.

Het inbedden van onderzoek in het hoger beroepsonderwijs zou moeten leiden tot meer innovatieve professionals die kunnen omgaan met de hedendaagse kennismaatschappij. Echter, om dit te bereiken dienen professioneel handelen en onderzoek effectief met elkaar verweven te worden in het onderwijs. Dit onderzoeksproject betreft een ontwerp-onderzoek waarin in verschillende iteraties diverse teams van docenten, onderzoekers, en studenten gezamenlijk (een deel van) het curriculum (her)ontwerpen. Deze teams worden in dit ontwerpproces ondersteund door coaches. Met dit onderzoek wordt een eerste inzicht verkregen in het gezamenlijk ontwerpproces van curricula waarin professioneel handelen en onderzoek verwerven zijn en de kenmerken van deze curricula.

De onderzoeksvraag in deze studie is:

Welk curriculum co-ontwerpproces van docenten, onderzoekers en studenten leidt tot een geïntegreerd curriculumontwerp dat een positieve invloed heeft op de intentie van studenten om onderzoek toe te passen in hun toekomstige beroep?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er in een langlopend mixed-methods onderzoeksdesign gekeken naar het ontwerpproces, het ontwerpproduct en het effect van het ontwerpproduct op studenten. Uniek in dit onderzoek is dat de ontwerpteams zullen bestaan uit docenten, onderzoekers en studenten.

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit de Comenius Leadership Fellow beurs die door het NRO is toegekend aan lector Didi Griffioen.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 5 juni 2019